Interviews

Benut regionale expertise rond eerste duizend dagen 

IMH Nederland en Vakblad Vroeg zetten samen een serie online regiocongressen op over de eerste duizend kritieke dagen. “Met dit initiatief willen we de kennis én het netwerk van zorgprofessionals vergroten”, vertelt Zillah Holtkamp,...

Wees alert op gevolgen van licht hersenletsel

“Neem licht hersenletsel bij jonge kinderen serieus”, benadrukt drs. Luca Verheul, medisch psycholoog en GZ-psycholoog Kind&Jeugd. Het komt regelmatig voor dat jonge kinderen na een flinke val hiervoor niet extra in de gaten worden...

Jonge kinderen met TOS kampen met dubbele belasting

TOS is een neurocognitieve stoornis in het verwerven van taal. Maar taalstoornissen komen bijna nooit alleen, legt prof.dr. Constance Vissers uit. “Veel kinderen met TOS kampen met uiteenlopende problematiek, met name op sociaal-emotioneel gebied. Er is...

Leer autisme bij jonge meisjes eerder herkennen

Autisme bij jonge meisjes wordt gemiddeld later herkend dan bij jongens. “Gevolg is dat ook de behandeling later start”, vertelt Marrit Buruma. Het spreekt voor zich dat de ontwikkeling van meisjes gebaat is bij...

Voorkom dat trauma levenslang doorwerkt

Trauma bij heel jonge kinderen werkt op allerlei facetten door: op de zintuigen, de gevoelens en sociale relaties. “De vroege kindertijd is de fase waarin de basis wordt gelegd voor het zelfbeeld”, legt Eveline...
Doof kind met implantaat verrijkt woordenschat sneller

Alert omgaan met slechthorendheid en doofheid

De wereld van het slechthorende en dove jonge kind verdient nadrukkelijke aandacht van zorgprofessionals. Te meer daar de neonatale gehoorscreening niet helemaal waterdicht is. “Let met name goed op de taal- en spraakontwikkeling”, adviseert...

Meer stress bij baby door psychische problemen tijdens zwangerschap

Psychische klachten van de ouders zijn van grote invloed op het reilen en zeilen tijdens de eerste 1000 kritische dagen. Hen gericht begeleiden heeft absoluut meerwaarde, geeft Mijke Lambregtse met klem aan. “Van hulp...

Behandeling regulatieproblemen bij baby’s vereist brede blik

Wat kun je doen als je als professional met regulatieproblemen bij een baby wordt geconfronteerd? “Breed kijken is dan een must, maar niet gemakkelijk”, geeft Marilene de Zeeuw aan. Het toetsen van hypothesen helpt...

Huilen baby laten uitdoven stressvol voor ouders

Soms kunnen baby’s ontroostbaar huilen. Niet iets om van te schrikken, vindt Roos Rodenburg. “Huilen is onderdeel van het gedragsrepertoire van baby’s, zeker in de eerste drie maanden na de geboorte.” Zij raadt aan...

Feiten en fabels over reflux bij baby’s doorgeprikt

Hulpverleners krijgen met regelmaat te maken met baby’s met reflux. “Veel ouders zijn zeer bezorgd over het veelvuldig opgeven van melk door hun kind”, weet Marinde van Lennep. “In de meeste gevallen is dit...