Interviews

Twee baby's met muziekinstrumenten

Muzikale ingrediënten maken interventies effectiever

“Het hechtingsproces krijgt via samen zingen en muzikale spelactiviteiten een flinke steun in de rug”, stelt muziekpedagoge en IMH-specialist Margré van Gestel. Zij adviseert zorgprofessionals binnen hun hulpaanbod vaker gebruik te maken van muzikale...
meisje met eten

Eetstoornis door sondevoeding nog te weinig in beeld

Het afbouwen van sondevoeding bij jonge kinderen is een hele stap. Helaas gaat dit belangrijke moment vaak gepaard met eetproblemen. “Vroegtijdige aandacht hiervoor kan veel narigheid voorkomen”, vertelt Martine van Workum kinderverpleegkundige MLD bij...
Peuter op schommel

Aangrijpingspunten voor omgaan met prikkelverwerking

Jonge kinderen krijgen steeds meer prikkels te verwerken. De ‘schermen’ zijn daar behoorlijk debet aan. De nieuwe editie van Vakblad Vroeg besteedt vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan dit actuele onderwerp. Met achtergronden, praktische tips...
hechting in nieuw perspectief

Handvatten voor beter omgaan met onveilige band tussen kind en ouders

Hoe om te gaan met kind en ouders als de band tussen hen onvoldoende veilig is voor beiden? Deze vraag vormt de rode draad van de lezing van Paulien Kuipers op woensdagmiddag 28 maart...
vaderrol bij zwangerschap en bevalling

Betekenis vaderrol tijdens zwangerschap en bevalling onderschatte factor

Aanstaande vaders worden door zorgprofessionals nog nauwelijks direct geadresseerd. Vrijwel alle aandacht gaat uit naar de aanstaande moeder. “Jammer, vindt verloskundige, trainer en auteur David Borman. “Ook vaders hebben de behoefte aangesproken te worden....
zorgintensief kind

Ouders zorgintensief kind dragen loden last

Veel zorgprofessionals hebben te maken met een zorgintensief kind. “Helaas gaat de aandacht dan nauwelijks naar het overeind houden van het gezin”, constateert Krista Okma. “Ten onrechte. Bij het tijdig en adequaat begeleiden van...
Aafke Scharloo

“Blijf bij mishandeling en misbruik niet op dat eiland zitten”

Juist jonge kinderen worden het meest slachtoffer van mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing. “De hulpverlening moet aan deze doelgroep veel meer aandacht besteden”, vindt klinisch psycholoog Aafke Scharloo. “Het aanpakken van kindermishandeling vraagt om...
Moederhand en babyvoetje

Ouders van prematuur kind worstelen met tal van verlieservaringen

Het hebben van een premature baby zorgt voor veel spanning, onzekerheid, ambivalente gevoelens en stress bij de ouders. “Naast de zorg voor de baby’s moet het ouderschap veel nadrukkelijker aandacht krijgen”, benadrukt drs. Bieke...
Vroeggeboorte

Helft te vroeg geborenen kampt met leer- en gedragsproblemen

Het merendeel van de te vroeg geboren kinderen heeft na het verlaten van het ziekenhuis extra hulp nodig. “In de zorg van deze kinderen valt nog veel winst te boeken”, vertelt prof.dr. Manon Benders,...

Carolien Gravesteijn: “Belang ouderwelzijn te weinig op het netvlies”

“Investeren in het welzijn van ouders komt de ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind ten goede”, aldus Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en Ouderbegeleiding bij Hogeschool Leiden. “We moeten veel meer investeren in wat ouders...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.