Interviews

Slecht slapend kind? Ga daadkrachtig aan de slag met ouders!

Slecht slapende kinderen maken dat veel ouders, vaak ten einde raad, aankloppen bij de hulpverlening. “Problemen op dit gebied kunnen heel breed zijn”, laat Gerinda van Haaften, expert op dit gebied weten. Zij adviseert...

Misdiagnose ligt bij hoogbegaafde baby, peuter en kleuter op de loer

Hoogbegaafdheid is een onderwerp waar veel om te doen is. Mirjam Veldhoven, specialist op dit gebied, spreekt liever van een ontwikkelingsvoorsprong. “Het gaat immers om een blijvende voorsprong die al bij de geboorte aanwezig...

Spelenderwijs omgaan met gedragsproblemen werkt

Zorgen over het gedrag van hun kind speelt veel ouders parten. Regelmatig kloppen zij, soms ten einde raad, bij de hulpverlening aan de deur. Een effectieve aanpak is het inzetten van de PCIT, aldus...

Sociale interactie staat of valt met emotionele bagage van een kind

Een veilige en uitnodigende omgeving, waarin alle kinderen zichzelf optimaal kunnen ontplooien, met waardering voor diversiteit. Dát is de ideale basis voor jonge kinderen om hun emotionele bagage tot wasdom te laten komen, benadrukt...
Peuter op schommel

Vroeg signaleren begint met inspelen op risicofactoren

Risicofactoren rond zwangerschap, bevalling, geboorte en de eerste levensjaren. "Dáár liggen kansrijke aangrijpingspunten voor vroegsignalering”, geeft prof. dr. Anneloes van Baar aan. “Negatieve factoren in die periode zijn van grote invloed op de ontwikkeling...

Voorkom dat angst voor witte jassen ontaardt in trauma

Angst en verzet. Twee reacties die veel voorkomen bij jonge kinderen als er een medische behandeling nodig is. Ernstig trauma kan het gevolg zijn. “Zet daarom in op procedurele comfortzorg”, bepleit Piet Leroy. “Dit...

Maatwerk essentieel in diagnostiek en behandeling

De focus bij diagnostiek en behandeling van jonge kinderen ligt nog steeds te vaak alleen op stoornissen. In veel gevallen is dit een te enge benadering, vertelt dr. Frederike Scheper. “Andere factoren verdienen veel...

Emotionele kanten van borstvoeding verdienen 100% aandacht

Borstvoeding krijgt veel aandacht van professionals rond de zorg aan baby’s. “Volstrekt terecht”, vindt Myrte van Lonkhuijsen. “Maar dit gebeurt te beperkt. In de praktijk gaat de meeste aandacht uit naar de voordelen of...

Overgewicht op babyleeftijd onderschat probleem

Leefstijl en omgevingsinvloeden vormen al op babyleeftijd de ingrediënten die de kans op obesitas vergroten. “Juist daarom is het van belang dat professionals in hun contacten met jonge gezinnen hier oog voor hebben”, laat...

Impact vroeggeboorte verdient preventieve aandacht

Veel ouders ervaren het als spannend zodra ze met hun te vroeggeboren baby naar huis mogen. “Juist over de gewone dagelijkse dingen als verzorgen, slapen en contact maken hebben ouders vragen”, weet Esther van...
Translate »