Interviews

Intensiveer zorg tijdens eerste 1000 dagen

De zorg aan zwangeren en jonge kinderen en hun ouders op een nieuwe leest schoeien. Daar heeft dr. Binu Singh zich binnen behandelcentrum Kleine K de afgelopen zeven jaar met hart en ziel voor...

Verlicht prematuur ouderschap na vroeggeboorte

Een vroeggeboorte schopt beginnend ouderschap volledig in de war, vertelt Fernanda Sampaio de Carvalho, werkzaam op de afdelingen verloskunde en ic-neonatologie van Erasmus MC/Sophia Kinderziekenhuis. “Het brengt, zeker bij een eerste kind, allerlei angst...

Stroomlijn hulpaanbod aan ouders van huilbaby’s

Excessief huilende zuigelingen kunnen ouders tot wanhoop brengen. Adequate ondersteuning is dringend nodig, maar wat te doen? “Steek vooral in op stressregulatie en samenwerking”, adviseert dr. Ineke de Kruijff, specialist op dit gebied. Naast...

Het ene kind met cerebrale parese is het andere niet

Schade aan de hersenen in het eerste levensjaar is de oorzaak van cerebrale parese. “Het is van groot belang dat deze kinderen vanaf jonge leeftijd leren omgaan met de gevolgen”, vertelt Jolanda Schieving. “Te...

Verwaarlozing stokt ontwikkeling jonge kind

Vroegkinderlijke verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling en wordt het minst gesignaleerd. “Binnen de hulpverlening staat deze vorm van geweld bij baby’s, peuters en kleuters nog te weinig op het netvlies”, constateert...

Sociale interactie staat of valt met emotionele bagage van een kind

Een veilige en uitnodigende omgeving, waarin alle kinderen zichzelf optimaal kunnen ontplooien, met waardering voor diversiteit. Dát is de ideale basis voor jonge kinderen om hun emotionele bagage tot wasdom te laten komen, benadrukt...
Peuter op schommel

Vroeg signaleren begint met inspelen op risicofactoren

Risicofactoren rond zwangerschap, bevalling, geboorte en de eerste levensjaren. "Dáár liggen kansrijke aangrijpingspunten voor vroegsignalering”, geeft prof. dr. Anneloes van Baar aan. “Negatieve factoren in die periode zijn van grote invloed op de ontwikkeling...

Maatwerk essentieel in diagnostiek en behandeling

De focus bij diagnostiek en behandeling van jonge kinderen ligt nog steeds te vaak alleen op stoornissen. In veel gevallen is dit een te enge benadering, vertelt dr. Frederike Scheper. “Andere factoren verdienen veel...

Emotionele kanten van borstvoeding verdienen 100% aandacht

Borstvoeding krijgt veel aandacht van professionals rond de zorg aan baby’s. “Volstrekt terecht”, vindt Myrte van Lonkhuijsen. “Maar dit gebeurt te beperkt. In de praktijk gaat de meeste aandacht uit naar de voordelen of...

Overgewicht op babyleeftijd onderschat probleem

Leefstijl en omgevingsinvloeden vormen al op babyleeftijd de ingrediënten die de kans op obesitas vergroten. “Juist daarom is het van belang dat professionals in hun contacten met jonge gezinnen hier oog voor hebben”, laat...
Translate »