Interviews

Sociale interactie staat of valt met emotionele bagage van een kind

Een veilige en uitnodigende omgeving, waarin alle kinderen zichzelf optimaal kunnen ontplooien, met waardering voor diversiteit. Dát is de ideale basis voor jonge kinderen om hun emotionele bagage tot wasdom te laten komen, benadrukt...
Peuter op schommel

Vroeg signaleren begint met inspelen op risicofactoren

Risicofactoren rond zwangerschap, bevalling, geboorte en de eerste levensjaren. "Dáár liggen kansrijke aangrijpingspunten voor vroegsignalering”, geeft prof. dr. Anneloes van Baar aan. “Negatieve factoren in die periode zijn van grote invloed op de ontwikkeling...

Maatwerk essentieel in diagnostiek en behandeling

De focus bij diagnostiek en behandeling van jonge kinderen ligt nog steeds te vaak alleen op stoornissen. In veel gevallen is dit een te enge benadering, vertelt dr. Frederike Scheper. “Andere factoren verdienen veel...

Emotionele kanten van borstvoeding verdienen 100% aandacht

Borstvoeding krijgt veel aandacht van professionals rond de zorg aan baby’s. “Volstrekt terecht”, vindt Myrte van Lonkhuijsen. “Maar dit gebeurt te beperkt. In de praktijk gaat de meeste aandacht uit naar de voordelen of...

Overgewicht op babyleeftijd onderschat probleem

Leefstijl en omgevingsinvloeden vormen al op babyleeftijd de ingrediënten die de kans op obesitas vergroten. “Juist daarom is het van belang dat professionals in hun contacten met jonge gezinnen hier oog voor hebben”, laat...

Impact vroeggeboorte verdient preventieve aandacht

Veel ouders ervaren het als spannend zodra ze met hun te vroeggeboren baby naar huis mogen. “Juist over de gewone dagelijkse dingen als verzorgen, slapen en contact maken hebben ouders vragen”, weet Esther van...

Vroeggeboorte trekt zware wissel op gehechtheidsrelatie

Gehechtheid is ontzettend belangrijk voor alle vormen van ontwikkeling. Juist bij een vroeggeboorte vereist dit aandacht van zorgprofessionals rond het gezin, geeft Renée Uittenbogaard aan. “Zorgen of vervreemding kan bij alle medische hectiek in...

Inzicht in relatie tussen ouder en baby versterkt zorgaanbod

In de periode direct na de geboorte is het spitsroeden lopen in veel jonge gezinnen. Alle hectiek kan de relatie tussen ouder en baby onder druk zetten. Maar hoe krijg je daar de vinger...

Vroeggeboorte zet verbinding tussen ouders en baby onder druk

Investeer in het in verbinding komen na een vroeggeboorte, drukt Irene Mol zorgverleners rond jonge gezinnen op het hart. “Nu zijn de ogen vooral gericht op de baby, maar dat is niet genoeg. Er...

Speel in op de eerste 1000 nachten om slaapproblemen te voorkomen

Jeugdhulpverleners worden vaak te hulp geroepen om slaapproblemen bij jonge kinderen op te lossen. Dit gaat voorbij aan de kansen op preventief gebied. “Met name tijdens de eerste 1000 nachten verdient dit aspect veel...
Translate »