Bevallen

Kraamzorg met wendagen en kortere zorgdagen helpt ouders goed op weg

Kraamzorg op maat kan nieuwe ouders goed op weg helpen. Hierbij kunnen ouders in overleg met de kraamverzorgenden keuzes maken. Zo is een wendag zonder kraamzorg mogelijk. Of juist meer maar kortere zorgdagen om...

Leefstijl en afkomst verdienen meer aandacht in geboortezorg

Er is in de geboortezorg meer aandacht nodig voor leefstijl en sociale omstandigheden van gezinnen. Overgewicht, obesitas en sociaaleconomische factoren zijn namelijk de belangrijkste risicofactoren voor sterfte rond de geboorte. Het terugdringen van het aantal pasgeborenen dat...

Minder keizersnedes en ruggenprikken bij continue begeleiding door kraamzorg

Continue begeleiding tijdens de bevalling leidt tot minder keizersneden en ruggenprikken. De kraamverzorgende ondersteunt de barende dan vanaf de eerste centimeters ontsluiting, ook als de vrouw naar het ziekenhuis moet. De aanpak bespaart daarmee...

Grote behoefte aan non-stop aanwezigheid van verloskundige of gynaecoloog tijdens bevalling

Eén op de drie pas bevallen moeders (34%) ziet het liefst dat de verloskundige of gynaecoloog non-stop bij de bevalling aanwezig is. Ook is er grote behoefte om tijdens de hele zwangerschap door dezelfde...

Centrale monitoring tijdens bevalling leidt tot ongewenste inmenging

Tijdens een bevalling in het ziekenhuis vindt monitoring via cardiotocografie (CTG) steeds vaker op een centrale plek plaats. Zo kan men meerdere bevallende vrouwen tegelijkertijd monitoren. Dit kan leiden tot ongevraagde inmenging in de...

Kwart vrouwen wordt ruggenprik onthouden

Ongeveer een kwart van de vrouwen die tijdens hun bevalling om een ruggenprik vroegen, kreeg die niet of heel laat. Voor hen was er geen anesthesioloog beschikbaar. Om dezelfde reden moeten veel vrouwen lang...

Documentaire doorbreekt stigma van de roze wolk

De geboorte van een kind wordt bijna altijd gekoppeld aan blijdschap. Maar helaas is dit niet bij iedereen zo na een zwangerschap of een bevalling. Ongeveer 20% van de pas bevallen moeders krijgt last...

Kangoeroemethode kan prematuren redden

Huid-op-huidcontact direct na de bevalling kan de sterfte bij zuigelingen met een zeer laag geboortegewicht met 25 procent verminderen. Dit betekent dat de ‘Kangoeroemethode’ één van de meest effectieve manieren is om kindersterfte wereldwijd...

Mindfulnesstraining verdubbelt kans op natuurlijke bevalling

Een mindfulnesstraining van negen avonden verdubbelt de kans op een natuurlijke bevalling. Ook vermindert de training de kans op een medisch niet-noodzakelijke keizersnede met 50% en wordt 36% minder gebruik gemaakt van een ruggenprik....

Inleiden van bevalling risicovol voor gezondheid van moeder en kind

Wereldwijd kiezen steeds meer vrouwen voor het inleiden van een bevalling voordat de baby volledig voldragen is. Vaak zonder medische reden. Onverstandig, want de kinderen hebben op korte en langere termijn meer gezondheidsproblemen. Ook...