Bevallen

Nieuw beleid rond inleiding bij een bevalling

In plaats van na 42 weken een week eerder een inleiding aanbieden bij een normaal verlopende zwangerschap. Plus de voor- en nadelen van zowel inleiding als afwachtend beleid bespreken. Aldus luiden enkele adviezen uit...

Bevallen met virtual-reality-bril vermindert pijn

Een virtual-reality-bril brengt vrouwen tijdens een bevalling in een andere wereld. Daardoor vermindert de ervaring van pijn. Als eerste ziekenhuis in Nederland experimenteert Het Zuyderland Medisch Centrum in Heerlen met dit hulpmiddel. “Dit is...

Heb oog voor gevolgen van veel bloedverlies na bevalling

Vrouwen die na een bevalling overmatig veel bloed verliezen, kunnen een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) ontwikkelen. Daarom is het aan te raden om de vrouwen die dit overkomt hierop te screenen. Dat blijkt uit promotie-onderzoek...

Verlof ouders van te vroeg geboren kind te kort

Meer dan driekwart van de moeders van vroeggeboren kinderen ervaart hun bevallingsverlof als te kort. Het aantal verlofweken is niet voldoende om te herstellen van de bevalling en om thuis te wennen aan een...

Angst voor bevalling verdient meer aandacht tijdens zwangerschap

Veel vrouwen zien op tegen hun bevalling. Voor 10 tot 15% van de vrouwen is deze angst zo ernstig dat het hun dagelijks leven en zelfs de bevalling beïnvloedt. Daarnaast hebben deze vrouwen een...

Angst voor de bevalling speelt veel zwangeren parten

Onder veel zwangere vrouwen leeft angst voor de bevalling. Het niveau ervan is voorspellend voor het niveau van postpartum angst, zo blijkt uit promotieonderzoek van klinisch verloskundige Anne-Marie Sluijs aan de Universiteit Leiden. Ook...
keizersnede

Poep van moeder kan na keizersnede darmflora baby verbeteren

Een aantal baby’s die in Finland met een keizersnede waren geboren, kregen als experiment via de moedermelk een beetje poep van hun moeder toegediend. Dit zou namelijk de samenstelling van hun darmbacteriën verbeteren. Een...
Zwangere vrouw

Zorgen over opkomst geboortecoaches

Tientallen verloskundigen, gynaecologen en andere professionals in de geboortezorg hebben negatieve ervaringen met doula’s. De geboortecoaches werpen zich vaak op als verdediger van de bevallende cliënt. Daarbij  weigeren ze soms af te wijken van...

Online centering voor Eritrese zwangeren gouden oplossing

In eigen taal met elkaar praten over zwangerschap, bevalling, geboortezorg en ouderschap in Nederland. Dat kan sinds kort in de online centering-groepen voor Eritrese zwangeren uit alle delen van Nederland. En dat gaat goed....
keizersnede

Vaker gezondheidsproblemen bij kinderen na medisch ingrijpen bij bevalling

​Het is van belang om, als dat medisch gezien kan, vrouwen meer tijd te geven in de verschillende fasen van hun zwangerschap en bevalling. Kinderen die zijn geboren na medisch ingrijpen hebben namelijk vaker...