Recensie ‘Wat leert mijn kind bij jullie? Impact hebben op de volledige kindontwikkeling in de kinderopvang’ door Ilse Davids

Dit boek is in feite een handboek voor pedagogisch coaches om de educatieve kwaliteit te bevorderen in de kinderopvang. Auteur IJsbrand Jepma, senior onderwijsadviseur en onderzoeker bij Sardes, geeft terecht aan dat de functie van pedagogisch coach verschillend wordt uitgevoerd. Het is aan organisaties om te zorgen voor een visie en een plan op basis waarvan de coaches aan de slag gaan.

De titel doet vermoeden dat het boek gaat over het gesprek aangaan met ouders. Immers de vraag ‘wat leert mijn kind bij jullie?’ is er één die ouders wellicht zullen stellen. Toch is mijn ervaring dat het gros van de ouders deze vraag eigenlijk niet stelt. Daar staat tegenover dat de kinderopvangsector juist wel steeds meer de behoefte voelt om te vertellen wat allemaal wordt gedaan om de ontwikkeling van een kind tot volle bloei te laten komen. Op locatieniveau wordt deze behoefte aan ‘bewijsdrang’ soms gevoed door een opmerking van een ouder aan een pedagogisch medewerker als ‘veel plezier met spelen vandaag’. Of juist door nieuw opgedane kennis over de fascinerende ontwikkeling van jonge kinderen en de meerwaarde van de kinderopvang.

Influencers van de kinderopvang

De realistische blik van waaruit dit boek is geschreven kan daar ook zeker bij helpen. Realistisch want de auteur houdt rekening met ontwikkelingen van de huidige samenleving en noemt de coaches als het ware de influencers van de kinderopvang. Zij zijn van grote meerwaarde ter ondersteuning en ter inspiratie van de pedagogisch medewerkers. Dit boek kan coaches en pedagogisch medewerkers ondersteunen in alle gesprekken die zij met anderen hebben over de pedagogiek.

Cyclisch werken

Aandacht krijgt ook het cyclisch werken om de educatieve kwaliteit te versterken. Daarbij wordt er veel theorie gedeeld: informatie die houvast kan bieden bij het op touw zetten van cyclisch werken en vele concrete voorbeelden. Bovendien schuwt de auteur niet om een duidelijke visie op de verschillende rollen binnen de kinderopvang te benoemen. Dat geeft een aanzet tot nadenken.

AdvertentieVroeglezing - artikel

Schat aan informatie

Naast een mooie uiteenzetting over het grotere geheel van ‘werken aan kwaliteitsverbetering’ bevat het boek ontzettend veel informatie op microniveau. Dit is in de verschillende hoofdstukken in aparte vensters gegoten. Denk aan onderwerpen als ‘theoretische verdieping’, ‘praktijk in actie’, ‘coaching’ en ‘leren en ontwikkelen’. Er staan verwijzingen in naar interessante literatuur en als laatste volgt steeds een zogenoemde reality check, oftewel ‘om over na te denken en te doen’.

Aanrader

Het boek leest als een trein, maar is ook heel bruikbaar als werkboek door er praktisch mee aan de slag te gaan.  Bijvoorbeeld na zo’n kopje ‘om over na te denken en te doen’. Ik vermoed dat de meeste pedagogisch coaches dit ook een nuttig boek zullen vinden, juist vanwege de vele tips en theorie die erin verwerkt is. Bijvoorbeeld tips voor pedagogisch medewerkers om beter te luisteren naar kinderen, voorbeelden van activiteiten om te doen met kinderen per ontwikkelingsdomein, informatie over de morele ontwikkeling, etc. Een mooie bijdrage dus om verder te gaan met samen leren en ontwikkelen. Door te doen en te bekijken waar je samen mee bezig bent.

Kortom, een informatief boek dat aanzet tot nadenken én tot actie. Niet alleen als ondersteuning van de uitleg van de meerwaarde van de kinderopvang, maar vooral voor het realiseren van een grotere impact op de volledige kindontwikkeling.

Ilse Davids is gezinspedagoog en werkt als pedagogisch beleidsmedewerker bij team Onderzoek en Ontwikkeling van gro-up Kinderopvang.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieNomineren Vroegwerker
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan