IMH Nederland en Vakblad Vroeg zetten samen een serie online regiocongressen op over de eerste duizend kritieke dagen. “Met dit initiatief willen we de kennis én het netwerk van zorgprofessionals vergroten”, vertelt Zillah Holtkamp, directeur IMH Nederland, enthousiast. De aftrap vindt plaats op woensdagmiddag 17 maart 2021 met een gevarieerd programma voor iedereen die op dit gebied actief is in de provincie Gelderland.

Over nut en doel van de bijeenkomsten is Zillah duidelijk. “Zonder goede samenwerking dreigen er gaten te vallen in de zorg aan zwangeren en aan jonge kinderen en hun ouders. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat jonge kinderen te laat in een behandeltraject komen. Daarmee gaat kostbare tijd verloren. Goede onderlinge verbindingen maken het eenvoudiger om interventies eerder en gerichter in te zetten.” 

Dubbeldoel

De bijeenkomsten haken in op de huidige tijdgeest waarin het belang van vroeghulp en vroegsignalering meer en meer aandacht krijgt. “Allerlei initiatieven, zoals het landelijke project Kansrijke Start, spelen hierop in. Juist daarom is dit hét moment om op regionaal niveau de krachten te bundelen.” De initiatiefnemers willen bereiken dat op regionaal niveau bepaalde expertise binnen de keten gemakkelijk te vinden is. Plus dat men helemaal up to date is op kennisgebied. “De regiocongressen combineren beide doelen”, benadrukt Zillah. “Je kunt elkaar ontmoeten, voorlopig online gezien de omstandigheden, en tegelijkertijd input krijgen over nieuwe ontwikkelingen binnen het domein jonge kindzorg.” 

‘Dit is hét moment om op regionaal niveau
de krachten te bundelen’

Gezondheidswinst

Zillah is ervan overtuigd dat betere samenwerking op regionaal niveau leidt tot gezondheidswinst. “We weten immers allemaal dat hoe eerder hulp start, hoe groter het effect is van de interventie. Elkaar kennen en weten waar ieders expertise ligt, draagt daaraan bij. Dit geldt zowel voor iedereen die in een specialistische setting werkzaam is, als de professionals die in de vroegsignalering werken of in het voorveld. Dit betekent dat als het gaat over gezinnen met een kinderwens, zwangerschap of jonge kinderen je breed kijkt naar wat men nodig heeft en van wie. Daarbij staat voorop dat niet alleen de directe zorgvraag het uitgangspunt is, maar er ook bewust gekeken wordt naar de omstandigheden waar een kind in opgroeit en het gezin waarin het is geboren.”

‘Samenwerking maakt het eenvoudiger om
interventies eerder en gerichter in te zetten’

Kennis is belangrijk

In dit verband vijst Zillah erop dat juist tijdens de eerste duizend kritieke dagen kennis op het gebied van zowel de ontwikkeling van het ongeboren en jonge kind en ouders als kennis over ouder-kindrelaties van belang is. “Ieder kind wordt immers geboren binnen een relatie en heeft de ander nodig om goed op te groeien en zich te kunnen ontwikkelen.” Dit is volgens haar de kern van de IMH-visie. “Het is mijn ervaring dat deze manier van kijken naar jonge kinderen in Nederland steeds meer voet aan de grond krijgt. Het heeft meerwaarde indien professionals min of meer onderling dezelfde taal spreken en weten waar zij op kunnen letten, ook in hun contacten met ouders.” 

Zillah Holtkamp: “Kijk breed naar wat iemand nodig heeft en van wie”

Insteek programma

Het interessante van het Regiocongres is volgens Zillah dat het programma op alle verschillende ketenlagen insteekt. “Er is aandacht voor vroegsignalering, maar ook voor complexere thema’s, zoals onveiligheid en onrust in een gezin. We luisteren naar ervaringsverhalen en laten voorbeelden uit de regio zien. Verder spelen we in op het vertalen van actuele landelijke thema’s en kijken naar wat dit betekent voor de regionale context. In het programma is bewust ruimte gecreëerd om elkaar te ontmoeten en relaties op te bouwen om na afloop direct in je werk te benutten.”

Flexibele opzet

Na de aftrap in Gelderland volgen er meer regionale congressen. “We zijn al ver met het programma voor een congresmiddag in Twente.” Na de zomer volgen bijeenkomsten in andere regio’s. Het programma wordt telkens afgestemd op de behoefte in een regio. “Inbreng is van harte welkom, want daar passen we het programma natuurlijk op aan. Het belangrijkste is dat we worden geprikkeld om samen te werken. En dan door de hele keten heen. We staan voor de taak om op verschillende niveaus te ontschotten, ook landelijk groeit de aandacht daarvoor. Dat begint met het verbeteren van het onderlinge samenwerken. Daar willen we met deze regiocongressen ons steentje aan bijdragen.”

Alle informatie op een rij over het Gelders regiocongres >>

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan