Kinderen die door omstandigheden met hun ouders in instellingen voor maatschappelijke of vrouwenopvang tijdig in beeld komen. Voor Stichting Het Vergeten Kind reden om op te roepen om alle kwetsbare kinderen in de opvang een veilige plek en deskundige begeleiding te geven. Het VNG omarmt dit initiatief en roept gemeenten op hier invulling aan te geven.

In het kader van de oproep hebben gemeenten inmiddels afspraken gemaakt met opvangorganisaties over het omarmen van de methodiek ‘Veerkracht‘; dit is een goede manier van werken met deze kinderen. Wat dat betreft is er de afgelopen paar jaar echt veel verbeterd. Kinderen zijn niet meer ‘de bagage van de ouders’, waar geen oog voor is. Ze zijn zelfstandige cliënten van de opvang en krijgen ook die aandacht. Verder is er oog voor ‘gewone’ behoeften van kinderen, zoals een aparte speelruimte voor de kleintjes en een rustige plek om huiswerk te maken voor de oudere kinderen.

Rosa Manus
Goed voorbeeld hiervan is vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden. Maar nog lang niet bij alle instellingen en in alle gemeenten is hier genoeg aandacht voor. De VNG wil zich mede inspannen om hier aandacht voor te vragen.

Niet alles binnen opvang oplossen
Lang niet alle problemen van deze kinderen kunnen binnen de opvanginstellingen worden opgelost. De specialistische hulp, die daarvoor nodig is, is vaak niet aanwezig in de instelling. De VNG is van mening dat dat ook niet hoeft. Net als alle andere kinderen zouden deze kinderen gebruik moeten kunnen maken van de reguliere jeugdhulp, waar de benodigde specialismen wel aanwezig zijn. Als er belemmeringen zijn voor de toegang tot die jeugdhulp wil de VNG graag meedenken aan het opheffen hiervan.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan