Wetenschappelijke Raad pleit voor impuls aan preventiebeleid

0
489

De WRR pleit voor een nieuw perspectief op het vormgeven en evalueren van het preventiebeleid in de zorg. Speerpunten zijn meer aandacht voor het begin van de levensloop, vanaf de periode vlak voor de zwangerschap, en meer aandacht voor gezinnen die kampen met de grootste gezondheidsachterstand.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wijst in een nieuwe Policy Brief op de flinke verschillen in gezondheid tussen de diverse groepen van de bevolking. Deze ongelijkheid hangt samen met sociaaleconomische factoren als inkomen en opleidingsniveau. Zo leven hoogopgeleiden gemiddeld zes jaar langer dan laagopgeleiden. De WRR doet onderzoek naar deze verschillen binnen het project (On)gelijkheid in gezondheid.

Zet gezondheidspotentieel voorop

De WRR stelt voor om het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven door niet langer de gezondheidsverschillen centraal te stellen maar het gezondheidspotentieel. We dienen ons volgens de wetenschappelijk adviesraad dan af te vragen hoe zoveel mogelijk gezondheidswinst kan worden behaald, en hoe gezondheidsverlies zoveel mogelijk kan worden voorkomen.

Prioriteiten

In dit verband vraagt de WRR met name aandacht voor de volgende drie prioriteiten:

  • nadruk op aanpak in het begin van de levensloop (van de periode vlak voor de zwangerschap tot en met het 18de levensjaar);
  • extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand (zoals mensen met een lage sociaaleconomische status);
  • keuze voor drie bekende speerpunten die de oorzaak zijn van een groot deel van de ziektelast in Nederland: roken, overgewicht en een ongezond eet- en beweegpatroon, en problematisch alcoholgebruik.

Ook pleit de WRR voor verkenning van psychische gezondheid als nieuwe en urgente prioriteit. Tot slot is het van groot belang te investeren in onderzoek en monitoring.

Handreikingen

De WRR wil de discussie over gezondheidsverschillen verder brengen en handreikingen doen voor beleid. Waar mogelijk worden oplossingsrichtingen voor het stabiliseren of verkleinen van gezondheidsverschillen geschetst. Daarnaast wordt de discussie verbreed door in te gaan op de relatie tussen gezondheidsverschillen en andere beleidsterreinen.

Policy Brief >>

Bron: wrr.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here