Aangrijpingspunten voor omgaan met prikkelverwerking

0
2176
Peuter op schommel

Jonge kinderen krijgen steeds meer prikkels te verwerken. De ‘schermen’ zijn daar behoorlijk debet aan. De nieuwe editie van Vakblad Vroeg besteedt vanuit verschillende invalshoeken aandacht aan dit actuele onderwerp. Met achtergronden, praktische tips en – heel belangrijk – hoe de manier van het verwerken van prikkels door een jong kind doorspeelt in de ouder-kindrelatie.

Eén van de thema-artikelen maakt duidelijk hoe je jonge kinderen met behulp van muziek kunt helpen om de prikkels te reguleren. Bij kinderen met een handicap zoals blinde of dove kinderen werkt het weer anders. Door hun handicap missen ze bepaalde prikkels zoals de blinde kinderen uit De Vlindertuin. Mooi om te lezen hoe deze kinderen toch zelfstandig kunnen worden en hun omgeving leren ontdekken. Andere thema-artikelen gaan in op weer andere aandachtspunten rond prikkelverwerking.

Vroegsignalering en vroeghulp

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg heeft, naast de artikelen over het verwerken van prikkels, aandacht voor veel andere aspecten van vroegsignalering en vroeghulp. Zo pleit prof. Ellen Gerrits in een interview voor meer aandacht voor een zich ontluikend taalprobleem. Vaak gaat men er namelijk vanuit dat praten met horten en stoten met een beetje geduld vanzelf wel goed komt. “Volstrekt ten onrechte”, verklaart prof. Ellen Gerrits.

Een ander artikel, getiteld ‘Liefde voor het eerste gezicht’, besteedt aandacht  een onderzoek waaruit blijkt dat de gevoelens die ouders tijdens de zwangerschap voor hun baby koesteren een goede voorspeller zijn voor hun gevoelens als de baby groter wordt. De liefde van ouders blijkt verrassend constant. Aandacht is er ook voor het feit dat ongeveer de helft van de dove en slechthorende kinderen kampt met psychische klachten. Wat zijn praktische aanknopingspunten om hen bij te staan? Weer een ander artikel gaat in op de ondergeschikte status van het kindbelang in onze samenleving. Actueel, want de toekomstige gezondheid van kinderen wordt negatief beïnvloed door het niet functioneren van gezinsstructuren.

Bekijk de inhoudsopgave >

Neem nu een abonnement!

Een los exemplaar van Vakblad Vroeg kost € 10,00 (incl. porto) en is te bestellen via vroeg@dgcommunicatie.nl. De prijs voor een abonnement (vier edities p.j.) is € 25,00 (Ned.) of € 30,00 (België) plus eenmalig 4,95 voor de nieuwe editie. Ga naar het aanmeldformulier > 

Vakblad Vroeg 1-2018

Extra voordeel
Abonnees, ook nieuwe, kunnen met korting deelnemen aan de congressen en studiedagen van Vakblad Vroeg. Voor 2018 gaat het om vier congressen en een lezing. Kijk voor meer informatie rechtsboven op de homepage van onze website.

Bestellen?
Een los exemplaar van Vakblad Vroeg kost € 10,00 (incl. porto) en is te bestellen via vroeg@dgcommunicatie.nl o.v.v. ‘Voorjaarseditie Vroeg’

BewarenBewaren

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here