De afgelopen jaren is de babysterfte in Nederland gedaald. Dit is een opsteker voor alle professionals in de geboortezorg, die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt aan betere samenwerking, preventie en cliëntgerichte zorg.

De cijfers over de ontwikkelingen in de geboortezorg zijn door Perined bekend gemaakt in haar jaarlijkse rapportage Geboortezorg in Nederland. In deze rapportage wordt ook de ontwikkeling van de perinatale sterfte verder toegelicht.

Implementatie zorgstandaard

In de geboortezorg is de laatste jaren flink geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking. Door zorgprofessionals in het hele land wordt nu samengewerkt in regionale verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). In 2016 is de zorgstandaard voor integrale geboortezorg (ZIG) vastgesteld. Het veld is in 2017 gestart met de implementatie van deze zorgstandaard. Verwacht wordt dat samenwerking in zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte hierdoor een extra impuls krijgen en dat dit zal bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg en een verdere vermindering van de babysterfte in Nederland.

Trends en ontwikkelingen

De gepresenteerde cijfers van Perined geven trends en ontwikkelingen in de geboortezorg weer, maar geven geen inzicht in de achterliggende oorzaken voor die ontwikkelingen. Om de geboortezorg verder te kunnen verbeteren, is meer inzicht in de achterliggende oorzaken zeer gewenst. Immers goede geboortezorg vereist een brede maatschappelijke inspanning van professionals in zorg en hulpverlening, overheden, gemeenten, bedrijfsleven en burgers.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

Samen bevalt beter

De samenwerkende partijen in de geboortezorg – Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland –  hebben hun gezamenlijke ambitie verwoord in de Agenda voor de geboortezorg 2018 – 2022. Met als doel dat iedere moeder en kind de beste start krijgt die er is. De samenwerkingspartners vinden dat er verder moet worden gekeken dan zwangerschap en bevalling alleen. Sociaaleconomische factoren spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de kans op het krijgen van een gezond kind met goede toekomstperspectieven. Daarom pleiten we voor integrale zorg en preventie rondom zwangerschap en geboorte door samenwerking met het gehele sociale domein.

Investeren in een goed begin legt de basis voor levenslang een betere gezondheid, vitaliteit en arbeidsproductiviteit. Het komt de hele samenleving ten goede en bespaart de maatschappij veel kosten.

College Perinatale Zorg

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is de netwerkorganisatie van de veldpartijen Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, waarin zij zich samen inzetten voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte.

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan