Tegengaan huiselijk geweld vraagt om meer samenwerking tussen school en JGZ

0
187

Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation pleit voor meer samenwerking tussen onderwijs en JGZ bij huiselijk geweld. ‘Daar is nog een hele wereld te winnen.’Ondanks alle aandacht voor huiselijk geweld gaat dit namelijk vaak door. School is dan voor heel veel kinderen die hiermee te maken krijgen een belangrijke veilige plek.

Bij twee op de drie gezinnen is – een jaar na de melding bij Veilig Thuis – nog steeds sprake van veelvuldig en ernstig geweld. Dat blijkt uit onderzoek van Augeo Foundation en het Verwey Jonker Instituut onder meer dan honderd gezinnen die al bekend waren bij Veilig Thuis.

School als veilige plek

Er zitten dus nog heel veel ouders en kinderen in de knel door huiselijk geweld. ‘Voor iedereen is het zonneklaar hoe cruciaal school is en dat vind ik heel positief’, aldus Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation. Natuurlijk is het onderwijs de kerntaak. Maar voor heel veel kinderen is school ook die belangrijke veilige plek. Veel kinderen in een onveilige thuissituatie hebben zoveel steun aan een meester of juf.’

Vergroten veerkracht

Dit beschermt hen tegen ontwikkelingsschade door onveiligheid en vergroot de veerkracht. ‘Uiteindelijk kom je dan ook beter aan leren toe. En we weten uit onderzoek hoe huiselijk geweld en kindermishandeling een eigen negatief effect heeft op leerprestaties, bovenop negatieve effecten van factoren als bijvoorbeeld armoede.’ Kinderen die kindermishandeling, partnergeweld of emotionele verwaarlozing meemaken, volgen gemiddeld anderhalf jaar minder onderwijs.

Samenwerking school en JGZ

Dekker weet dat er al veel op het bordje van het onderwijs wordt geschoven. ‘Maar scholen moeten het niet alleen doen. Het is de samenwerking tussen sociale professionals, jeugdzorg en onderwijs die nog beter kan. Daar is in Nederland nog een hele wereld te winnen. Uit buitenlandse studies blijkt hoe effectief deze samenwerkingen zijn. Zo zijn er voorbeelden in het buitenland waar voor alle kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel of gemelde situatie van kindermishandeling, een individueel leerplan wordt opgesteld door samenwerkende jeugdhulporganisaties, onderwijs en welzijn.

Laptop, huiswerkbegeleiding, een ondersteunend mentor of maatje op school en toeleiding naar sport en cultuur in een samenhangende aanpak. Zo ontstaat een klimaat dat de veerkracht bevordert van kinderen die al door gezinsproblemen, en nu ook nog door corona, op de proef worden gesteld. Dekker betreurt het dat naast de 8 miljard voor onderwijs, er niet een extra stimulans naar zo’n samenwerking is gegaan.

Geen onwil

Volgens de directeur is het zeker geen onwil van professionals om samen te werken. ‘Integendeel, zij willen wel, maar protocollen, wet- en regelgeving en allerlei andere zaken staat die samenwerking vaak in de weg. En dat hele systeem maakt het zo moeilijk om inzichten uit onderzoek naar huiselijk geweld in de praktijk toe te passen.’

Lees verder op zorgwelzijn.nl >>

Zie ook:

Actieve rol voor onderwijs bij aanpak huiselijk geweld in West Veluwe Vallei
Handvatten voor snelle steun aan kinderen na huiselijk geweld

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here