Handvatten voor snelle steun aan kinderen na huiselijk geweld

0
666

In een aantal gemeenten loopt de pilot ‘Handle with Care’. Doel is om binnen 24 uur na een ingrijpend geweldsincident thuis, steun te organiseren voor het kind op school. De aanpak is effectief, blijkt uit proefprojecten. Snelle steun is voor veel kinderen nu niet geborgd in de ketenaanpak van gezinsgeweld. 

Als kinderen met politie, maatschappelijke opvang of het crisisinterventieteam te maken krijgen, weten de leerkrachten op school vaak van niets. Of ze horen pas veel later dat er iets aan de hand is. In het project ‘Handle with Care’ geven deze instanties bij een incident van huiselijk geweld een signaal aan school.

Teddybeer

Augeo heeft het  concept overgenomen uit Engeland. Elisabeth Carney-Haworth werkte op een school in Plymouth. Op een dag kwam een vierjarige kleuter met zijn moeder de klas binnen, een teddybeer in zijn hand: ‘Ik hoorde van de moeder dat de jongen de avond ervoor een heftige ruzie tussen zijn ouders had meegemaakt. Daardoor kon ik extra aandacht besteden aan het kind.’ Elisabeth Carney-Haworth besprak het met haar man, die bij de politie werkte. En zo ontstond het idee van samenwerking tussen politie en scholen: Handle with Care.

Snelle steun

Er zijn veel signalen dat kinderen die huiselijk geweld meemaken, gebaat zijn bij meer en snellere sociale steun dan binnen de huidige ketenaanpak gerealiseerd wordt. Kinderen rapporteren in de eerste weken na een melding bij Veilig Thuis een significant lagere kwaliteit van leven. Een groot deel (tot 40%) van de kinderen krijgt posttraumatische stressklachten. Deze klachten doven niet uit en zijn na anderhalf jaar vrijwel onverminderd
aanwezig. Kinderen die thuis geweld meemaken rapporteren gevoelens van stress, onveiligheid en isolement.

Alhoewel de vergelijking beperkingen kent, vindt Augeo Foundation het opvallend dat wanneer iemand slachtoffer is van geweld buitenshuis, per definitie ondersteuning van
een professionele vrijwilligersorganisatie (Slachtofferhulp Nederland) wordt aangeboden die vervolgens op korte termijn (binnen enkele dagen) beschikbaar is. Dit wordt
gezien als een slachtofferrecht. Een dergelijke bron van snelle steun is na het meemaken
van een ingrijpende geweldsincident thuis, voor veel kinderen nu niet geborgd in de ketenaanpak van gezinsgeweld.

Veerkracht

Op basis van de eerste pilots van  het project ‘Handle with Care’ kunnen naar schatting in een middelgrote stad vijf kinderen per week sociale steun ontvangen van hun leerkracht. Meer informatie dan ‘dat het kind mogelijk steun nodig heeft’ wordt niet gegeven. De leerkracht kan dan op eenvoudige wijze hier rekening mee houden. Bijvoorbeeld als hij of zij vanwege het geweldsincident te laat komt of zijn huiswerk niet af heeft. Kleine gebaren die voor een kind in de knel een groot verschil maken en hun veerkracht vergroten.

> Bekijk de tussenevaluatie van Handle With Care (pdf)

Bron: augeo.nl

 

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here