Regulatieproblemen voorkomen begint al tijdens de zwangerschap

0
3259

“Een goede regulatie is als een warme deken voor baby’s. Ontbreekt het daar aan, dan leidt dat al snel tot uiteenlopende problemen.” Aan het woord is dr. Binu Singh, specialist als het gaat om zowel het voorkomen als helen van stoornissen op dit vlak. “Op het gebied van signalering en behandeling is nog een wereld te winnen. Te meer daar de uitingsvormen sterk uiteenlopen. Denk aan slecht doorslapen, moeilijk eten en ontroostbaar huilen. Stuk voor stuk problemen die ook nog eens de ouder-kindrelatie negatief kunnen beïnvloeden.”

Dr. Binu Singh: “Als we echt goed ons best doen, hoeven er helemaal niet zoveel regulatieproblemen meer te ontstaan”

“Regulatieproblemen zijn in mijn ogen een uiting van een stressregulatiesysteem dat onder druk staat”, geeft Binu Singh aan. “Van belang in dit verband is dat er steeds meer bewijs is dat een kansrijke start al in de buik begint. Daar ligt de basis voor een veerkrachtig leven. Voorkomen is immers beter dan genezen.”

Kleine K werkt

Helaas worden veel kansen op dit vlak gemist. En als de problemen er eenmaal zijn, is het goed om vroeg interventies aan te bieden. Te meer daar met het ondersteunen van baby’s met regulatieproblemen veel kan worden bereikt.” In dit verband put Binu uit de ervaringen die hiermee zijn opgedaan in Kleine K dat is verbonden aan UPC KU Leuven. “Hier bieden wij extra ondersteuning aan baby’s en hun gezinnen die het moeilijk hebben. Dit gebeurt tweemaal per week in een dagprogramma. De ene dag doen we dit met ouders zonder de baby en de andere dag met één ouder en de baby. We werken met 15 gezinnen verdeeld in 3 groepen. Onze aanpak is ingebed in de IMH-visie.”

Een behandeltraject duurt gemiddeld vier tot vijf maanden. “Al snel zien we mooie effecten bij baby’s die heftig huilen of last hebben van ernstige slaapproblemen of zeer moeilijk eten. Meestal baby’s waar eerdere interventies weinig of geen effect bij hadden en waarbij men bijvoorbeeld overwoog tot het inbrengen van een sonde voor de voeding of een hongerprovocatie. Of ouders die depressief zijn omdat ze geen nachtrust meer hebben door de slaapproblemen van hun baby.” Kleine K werkt bewust met groepen ouders en baby’s met problemen op dit vlak. Je zou misschien denken dat horen en zien je dan vergaat, maar niets van dat. “We merken telkens weer dat binnen een groep peer support zo goed werkt. Niet alleen ten aanzien van het normaliseren van de impact van de regulatieproblemen op het gezin, maar ook de onderlinge erkenning en steun die gezinnen bij elkaar vinden. We bestaan nu zeven jaar en telkens weer blijkt hoe zinvol deze vroeg interventie is. En we zien dat de baby’s en gezinnen van het eerste uur nu, zeven jaar later dus, nog altijd de vruchten plukken van de interventie.”     

Intervenieer vroeg

De aanpak van Kleine K krijgt maar stapje voor stapje navolging. “Enkele ziekenhuizen zijn met een soortgelijke aanpak gestart, maar het gebeurt nog mondjesmaat. In zorgland is er als het gaat om het tegengaan van regulatieproblemen nog een wereld te winnen. Eigenlijk is het mijn droom dat we dat al preconceptioneel zouden doen. Ik hoor zo vaak dat men al uitgeput aan een zwangerschap begon. Zwangere vrouwen begeleiden met eenvoudige adviezen kan ook preventief zijn. Denk aan het belang van foliumzuur slikken en stoppen met drinken en roken.” Ouders al eerder, dus voor de zwangerschap, informeren over zowel wat belangrijk is voor de lichamelijk gezondheid als voor het psycho-sociaal welzijn in de zwangerschap en later hoort daar bij. Vraag ook al tijdens de zwangerschap naar hoe zij hun nieuwe leven met de baby vorm denken te geven. En als er bij hen kwetsbaarheden zijn, laten we daar dan oog voor hebben.”

Binu hoopt van ganser harte dat hier in de professionele wereld rond zwangeren en jonge kinderen meer aandacht voor komt. “Ik denk dat als we echt goed ons best daarin doen, er helemaal niet zoveel regulatieproblemen meer hoeven te ontstaan.” 

De wereld uit helpen

Tijdens de 2022-editie van het congres Vroegsignalering bij baby’s geeft Binu in een lezing tekst en uitleg over de mogelijkheden om een kansrijke start voor baby’s en hun ouders binnen bereik te brengen. “Ik zal dan vertellen over hoe je een vroege interventie vorm kunt geven op het moment dat poliklinische of outreachende zorg onvoldoende is. Met daaraan gekoppeld wat we al eerder hadden kunnen doen.  Welke kansen hebben we laten liggen. Ook zal ik de ervaringen delen die wij de afgelopen zeven jaar hebben opgedaan in de Kleine K. Plus wat we als professionals kunnen doen om te voorkomen dat de nood bij jonge gezinnen zo hoog stijgt dat ze een kleine K nodig hebben. Want dat is mijn ultieme droom: deze intensieve vorm van begeleiding zoveel mogelijk overbodig maken.”

Het congres vindt plaats op woensdag 16 november in Utrecht. Ook kun je online aan dit congres deelnemen. Vanaf 1 december zijn alle videoregistraties een maand lang te volgen.

Kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut Binu Singh legt zich vooral toe op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar. Zij is verantwoordelijk voor het zorgprogramma jonge kind binnen UPC KU Leuven, met name de dagbehandeling voor baby’s. Ook is zij voorzitter van WAIMH-Vlaanderen. Binu werkt via media, lezingen en opleiding regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen.

Congres Vroegsignalering bij baby’s 2022 – live en online >>

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here