Ontwikkelingsdysfasie kent in de logopedische praktijk een steeds groeiende belangstelling. De diagnostiek vergt een grondige expertise. Het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie bezorgt de logopedist een leidraad en draagt bij aan een kwaliteitsvolle, multidisciplinaire diagnostiek. 

Gefundeerde diagnostiek in functie van een aangepast zorgtraject voor kinderen en jongeren met Ontwikkelingsdysfasie (OD) roept veel vragen op, zowel in de klinische praktijk als in het onderwijs. OD is een complexe en hardnekkige stoornis in de verwerving van de mondelinge taal, zonder dat er direct aanwijsbare redenen voor zijn. Een diagnose kan pas gesteld worden als aan verschillende specifieke voorwaarden voldaan is, zoals een jaar aangepaste logopedische therapie voor mondelinge taal. Voor de Sig-intervisiewerkgroep Taal bij Kinderen, onder leiding van de coördinatoren Begga Van De Walle en Ingrid Herreman, reden om het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (PDOD) te ontwikkelen.

Ontwikkeling

De valkuil van over- en onderdiagnoses als gevolg van enerzijds onvoldoende theoretische en klinische kennis van OD en anderzijds het ontbreken van een uniforme diagnostische leidraad, stimuleerde de logopedisten van de intervisiewerkgroep tot het verkennen en in kaart brengen van dit diagnostisch proces. Tijdens het denkproces werd de implementatie van het biopsychosociaal model, waarop de International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF) (Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre, 2007) gebaseerd is, als meerwaarde voor de handelingsgerichte diagnostiek beschouwd. Dit model wordt meer en meer in de praktijk gehanteerd en biedt garanties voor een kwalitatieve zorgverlening (holistische benadering, cliënt- en contextueel gerichte zorg, visie op empowerment en inclusie). Voor een bredere kijk op kinderen en jongeren met OD wordt het gebruik van het document ‘Overzicht intakevragen en kenmerken OD (ICF)’ (bijlage C) tijdens het diagnostisch proces sterk aanbevolen.

Protocol

Het Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie bezorgt de logopedist een gefundeerde leidraad bij kwaliteitsvolle diagnostiek naar ontwikkelingsdysfasie, geplaatst in een multidisciplinair kader. Dit protocol wordt mee ondersteund door de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en vzw CETOS (Centrum Taalontwikkelingsstoornissen). Het protocol werd samen met Prof. Dr. Inge Zink uitgewerkt en gefinaliseerd. Ideeën en afspraken uit eerdere overlegmomenten tussen ExpORL/Logopedische en Audiologische Wetenschappen (KU Leuven), Multidisciplinair Universitair Centrum voor Logopedie en Audiologie (UZ Leuven), het ministerie van Onderwijs, de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL), de CLB-koepels, de vertegenwoordigers van de taalklassen en het geïntegreerd onderwijs werden hierbij opgenomen.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

Download

Sig biedt dit protocol gratis online aan, klik hier. Het PDOD verscheen onlangs in primeur in Signaal 104 (september 2018).

 

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan