‘Dreumestijd’ is een groepsgerichte, preventieve interventie gericht op laagdrempelige ondersteuning aan opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar oud. Doel is het voorkomen van opvoedproblemen. Niet alleen door vragen en spanning hierover weg te nemen, maar ook door opvoedvaardigheden, opvoedvertrouwen en sociale steun te versterken. Zowel begeleiders als deelnemers zijn tevreden over de methodiek.

De preventieve interventie ‘Dreumestijd’ is goed onderbouwd, meldt het NCJ. ‘Dreumestijd bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur waarin opvoeders kennis en ervaring op doen over verschillende opvoed- en ontwikkelingsthema’s. Wat een dreumes gaat leren (ontwikkelingsopgaven) en wat een dreumes nodig heeft (opvoedvaardigheden) vormt een rode draad door de bijeenkomsten en wordt steeds verweven met het thema dat centraal staat tijdens een bijeenkomst. Opvoeders wisselen tijdens de bijeenkomsten ervaringen en tips uit en er is ruimte voor vragen. Ook wordt een activiteit uitgevoerd met opvoeders en hun kind waarmee opvoeders het geleerde direct in de praktijk toe kunnen passen.

Onderzoek

In 2018 is er een procesevaluatie uitgevoerd, waaruit bleek dat het bereik en het registreren ervan soms tekort schiet. Daarnaast wordt de interventie in grote lijnen uitgevoerd zoals bedoeld en geven uitvoerders aan dat dat interventie goed te implementeren is. Zowel begeleiders als deelnemers zijn tevreden over Dreumestijd. Er zijn aanbevelingen gedaan, zoals het updaten van de thema’s, op basis waarvan direct doorontwikkeling van de interventie heeft plaatsgevonden. Het grootste gedeelte van de aanbevelingen is inmiddels doorgevoerd of in gang gezet.

Meer informatie

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de I-database van het RIVM/Centrum Gezond Leven. In de I-database wordt bij sommige interventies ook aangegeven waar ze gebruikt worden.

AdvertentieVroeg-congres artikel

Contact

Van Veldhuizen Stichting, afdeling Twinkeltje Opvoedondersteuning: Renate Verschoor (renate.verschoor@vanveldhuizenstichting.nl; 0104115043), zie ook  https://vvstwinkeltje.nl/dreumestijd/

Bron: ncj.nl

 

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieNomineren Vroegwerker
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan