Ouders hebben niet of nauwelijks toegang tot het dossier van hun kind. Jammer, want de meerwaarde hiervan staat buiten kijf, zo blijkt uit promotieonderzoek van Janine Benjamins. Online toegankelijkheid vergroot de regie en het zelfvertrouwen. Opmerkelijk is dat met name migrantenouders baat hebben bij open dossiers.

Janine Benjamins

Wie heeft er wel eens in zijn eigen gezondheidsdossier gekeken? Of in het dossier van zijn kind? Als ik dat vraag tijdens een presentatie gaat er een beperkt aantal handen omhoog. Terwijl vrijwel iedereen z’n hand opsteekt als ik vraag wie wel eens online bankiert. Hebben we meer grip op onze financiën dan op onze gezondheidsinformatie?

Niet vanzelfsprekend

Eén van de oorzaken is wellicht dat de online toegankelijkheid van dossiers nog niet overal even gemakkelijk is geregeld. Zo zie je in het dossier van de huisarts maar een deel ervan en dan alleen vanaf het moment dat je toegang gevraagd hebt. En voor ouders is toegang tot hun dossier van hun kind al helemaal niet vanzelfsprekend. Terwijl we steeds meer ontdekken dat een open dossier positief bijdraagt aan de kwaliteit van zorg. Mensen die wel hun eigen dossier kunnen inzien zijn beter geïnformeerd over wat er speelt rondom hun gezondheid of dat van hun kind. Ook voelen zij zich meer betrokken in het zorgproces en zijn ze beter in staat mee te beslissen over de zorg. Of dit ook geldt voor ouders van jonge kinderen is nog nauwelijks onderzocht.

Gunstige uitzondering

Door de CJG’s in de regio Noord-Veluwe is een dossier ontwikkeld voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) en jeugdhulp waar ouders volledig toegang hebben tot alles wat in het dossier van hun kind genoteerd wordt. Hetzelfde geldt voor jongeren vanaf 12 jaar. Ik deed promotieonderzoek naar de effecten van dit voor Nederland unieke dossier.

De resultaten laten zien dat toegang tot de eigen gegevens meer gevoel geeft van regie, gelijkwaardigheid en vertrouwen in de zorgverleners. Professionals blijken een belangrijke rol te hebben in het stimuleren van gebruik van open dossiers. Als zij de waarde hiervan zien om samen te werken met gezinnen, zullen ze ouders en jongeren eerder motiveren om erin te lezen.

Migrantenouders

Opvallend is dat vooral ouders met een migratieachtergrond en ouders met een praktische opleiding profiteren van het open jeugddossier. Deze ouders begrijpen tijdens het gesprek met een professional niet altijd wat er wordt besproken. Thuis kunnen ze rustig nalezen wat er is opgeschreven. Voor medewerkers was deze uitkomst van mijn onderzoek heel belangrijk. Zij informeerden deze ouders namelijk juist niet over het bestaan van het open dossier, omdat ze dachten dat dit voor hen te moeilijk was

Krachtig middel

Mijn onderzoek benadrukt dat een open dossier een krachtig middel kan zijn om de samenwerking tussen zorgverleners en cliënten te versterken, ook in de zorg voor jonge kinderen. Het draagt bij aan een betere kwaliteit van zorg. Daarom is het zaak dat dit steeds meer de gewoonste zaak van de wereld wordt!

Magazine

Meer weten? Lees mijn proefschriftmagazine of mail mij voor een Nederlandse vertaling van mijn proefschrift: j.benjamins@cjgnoordveluwe.nl

Janine Benjamins, arts M+G
Beleidsadviseur CJG Noord Veluwe, locatiemanager CJG Nunspeet

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan