Ondersteuningsprogramma voor zeer kwetsbare gezinnen

0
365

VoorZorg is een preventief verpleegkundig huisbezoekenprogramma, lopend van vroeg in de zwangerschap totdat het kind 2 jaar wordt. Het NCJ gaat het programma nu verder ontwikkelen voor gezinnen die al te kampen hebben met opvoedingsproblemen. Dit programma heet VoorZorg 2 (VZ2).

Al een aantal jaren is er vraag naar VoorZorg voor zeer kwetsbare gezinnen waar al één of meerdere kinderen met ernstige opvoedproblemen zijn en de moeder opnieuw zwanger is. Om VoorZorg ook voor deze doelgroep geschikt te kunnen maken, is financiering voor ontwikkeling van een toegesneden werkwijze en onderzoek naar de werkzaamheid nodig. Onlangs ontving het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid bericht van ZonMw dat het verzoek hiertoe gehonoreerd is. Dankzij de toegekende subsidie van ZonMw kunnen NCJ n het Verwey Jonker Instituut, samen met cliënten, VoorZorgverpleegkundigen en organisaties, VoorZorg 2 ontwikkelen en onderzoeken. Doelgroep zijn gezinnen die te maken hebben met een cumulatie van risicofactoren die veelal hun oorsprong vinden in de jeugd en leefsituatie van de ouder(s).

VoorZorg is ontwikkeld, onderzocht en bewezen effectief bevonden voor eerste zwangerschappen in deze doelgroep, maar (nog) niet onderzocht in gezinnen waar de moeder al een kind opvoedt, of heeft opgevoed. Op basis van de effectieve elementen van VoorZorg en met de ervaringen van de geboortezorg, de VoorZorg-verpleegkundigen en ondersteunende organisaties, gaat het NCJ, VoorZorg 2 (VZ2) ontwikkelen voor niet-eerste-zwangerschappen in de doelgroep gezinnen die al te kampen hebben met opvoedingsproblemen.

Het gehele proces van ontwikkeling en uitvoering wordt grondig begeleid en onderzocht door het Verwey Jonker Instituut. Met input en ondersteuning van een brede project- en klankbordgroep. Aan het onderzoekstraject zullen 20 VoorZorg-verpleegkundigen in 10 organisaties deelnemen, en zullen 20 casestudies intensief onderzocht worden. Organisaties, gemeenten en geboortezorgketens ontvangen een op de praktijk gerichte handreiking voor deelname en zij worden rechtstreeks geïnformeerd.

Bron: ncj.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here