Het is van belang om tijdens het (vrije) spel van kinderen zelf mee te spelen. Op die manier kan je inspelen op hun ontwikkeling, werken aan zelfsturing en doelbewust kinderen uitdagen en prikkelen om zo het spel op een hoger plan tillen. Doen-alsof-spel en rollenspel bieden hiervoor prachtige mogelijkheden. Maar hoe speel je als jongekindprofessional op een goede manier mee?

Op CPS vind je een blog hierover van de hand van Lilian van der Bolt. Zij geeft hierin tips voor goede spelcoaching. Het is volgens haar niet altijd makkelijk om zonder het spel van kleuters te verstoren, op een natuurlijke manier mee te spelen. Zo onderbreek je door ondertussen vragen te stellen óver het spel de spelflow van het kind.

Welke rol?

Speel je als begeleider mee dan moet je goed in kunnen schatten welke rol je kan nemen. Daarbij is het van belang om je af te vragen wat je met het meespelen wilt bereiken of toevoegen. Wil je bijvoorbeeld taal toevoegen of spelsuggesties doen? Wil je kinderen uitdagen om samen te werken? Wil je een probleem opwerpen waarmee je kinderen aan het denken zet? Of wil je alleen meer te weten komen over waar kinderen staan op het gebied van hun vaardigheden om samen te spelen? In het laatste geval kan je vanuit een bescheiden rol meespelen. Maar soms is het ook prima om alleen als observant van een afstandje en onopvallend aanwezig te zijn.

Advertentie

Zeven tips voor goede spelcoaching

  1. Zorg voor goed groepsmanagement en afspraken zodat je ook met oprechte betrokkenheid kan meespelen in een hoek. 
  2. Zorg ervoor dat je minstens 5-10 minuten per dag met betrokkenheid meespeelt met een groepje kinderen en wissel steeds af met welke kinderen je dat doet.
  3. Ken de ontwikkelstappen van rollenspel en weet in welke fase verschillende kinderen zitten.    
  4. Stel voor jezelf je het doel goed vast bij het meespelen. Bijvoorbeeld vertrouwen winnen, kinderen op elkaar betrekken, kinderen uitdagen om dóór te denken of woordenschat ontwikkelen.
  5. Ben je bewust van het doel en het effect van verschillende vormen van spelbegeleiding. Soms meer sturend meespelen en soms meer volgend of observerend.
  6. Loop niet de hele tijd spelrondes tijdens het vrije spel, maar ga ook regelmatig op een vaste plaats zitten waar kinderen je goed kunnen bereiken.
  7. Stel geen vragen óver het spel en stel geen controle van begrip-vragen als je een rol oppakt.  

Zelfsturing en executieve functies stimuleren

Op het platform Wij-leren.nl gaat Lilian van der Bolt, adviseur Jonge Kind en Pedagogiek bij CPS, in een artikel uitvoeriger in op dit onderwerp. De titel is: Zelfsturing en executieve functies stimuleren in spel

Bron:CPS – Lees hier het blog van Lilian van der Bolt

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan