Leefstijl en afkomst verdienen meer aandacht in geboortezorg

0
97

Er is in de geboortezorg meer aandacht nodig voor leefstijl en sociale omstandigheden van gezinnen. Overgewicht, obesitas en sociaaleconomische factoren zijn namelijk de belangrijkste risicofactoren voor sterfte rond de geboorte.

Het terugdringen van het aantal pasgeborenen dat rond de geboorte overlijdt stagneert. Er is zelfs sprake van een lichte stijging. Daarom heeft het RIVM-onderzoek verricht naar de oorzaken. Dit gebeurde op verzoek van het kabinet.

Risicofactoren

Uit het onderzoek blijkt dat de verandering in de cijfers vooral te maken hebben met risicofactoren rond leefstijl en afkomst. Zo stijgt in Nederland het aantal vrouwen tussen de 25 en 45 jaar met overgewicht en obesitas. Ook neemt het aantal geboortes toe in de groep vrouwen van Aziatische en Afrikaanse herkomst, waaronder asielzoekers en statushouders. Ook spelen sociaal-economische factoren een belangrijke rol. Er is sprake van een hogere babysterfte in achterstandswijken in grote steden, maar ook in krimpregio’s. Onder meer armoede, taalachterstand en laaggeletterdheid zijn van invloed.

Aan de slag

Het College Perinatale Zorg (CPZ), het orgaan waarin de geboortezorgpartijen samenwerken, onderschrijft de bevindingen. Het college stelde in december 2020 al dat verbreding naar het sociale domein inderdaad prioriteit moet krijgen. De geboortezorgpartijen gaan het nieuwe rapport gebruiken als een belangrijke impuls voor kwaliteitsverbetering en verbreding van de ingezette koers. Ze gaan aan de slag met de verbetervoorstellen. Bijvoorbeeld meer samenwerken met organisaties in het sociale domein. Dit jaar komen ze gezamenlijk met een verdere uitwerking. Daarin nemen ze ook de resultaten mee van de midterm review van de strategische agenda van de geboortezorg. Plus de resultaten van de evaluatie van de Zorgstandaard.

Bron: kindenzorg.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here