In Tilburg werken de Intern Begeleiders (ib-ers) in de kinderopvang en casemanagers van Integrale Vroeghulp intensief samen. Dit doen zij in drie pilotwijken om de kinderopvang te versterken. Het is zo’n groot succes, dat deze werkwijze wordt uitgebreid naar alle wijken in Tilburg. 

Voor ouders is het heel prettig dat er goed naar de behoeftes van hun kind wordt gekeken, dat ze serieus worden meegenomen in de observaties en zelf kunnen beslissen als er vervolgondersteuning wordt voorgesteld. Ouders krijgen de mogelijkheid om beeldmateriaal terug te zien van hun kind (door middel van videopnames). De ib-ers kinderopvang zijn ervaren beeldcoaches. Hulp en eventuele doorverwijzing kan hierdoor laagdrempelig worden ingeschakeld, in samenspraak met ouders. De ib-ers coachen ook de pedagogisch medewerkers in de omgang van kinderen met een (meervoudige) ontwikkelings- en/of gedragsvraag; dit gebeurt in samenspraak met de hbo-coach.

Laagdrempelige samenwerking

De ib-er heeft specialistische kennis en goede contacten met de eerste lijnsvoorzieningen. Lijkt de ondersteuningsvraag op meerdere ontwikkelingsgebieden te liggen, dan kan de casemanager van Integrale Vroeghulp worden betrokken. Zij zijn onderdeel van de gemeentelijke toegang en hebben weer goede contacten met zowel eerste- als tweedelijnsvoorzieningen. Als er inderdaad sprake is van een meervoudige vraag, dan wordt een kind besproken binnen het kernteam van Integrale Vroeghulp samen met ouders. De casemanager ondersteunt ouders tijdens dit traject.

“Het succes van de inzet van ib-ers en de samenwerking met Integrale Vroeghulp is de laagdrempelige samenwerking met ouders en pedagogisch medewerkers”, vertelt Rian van den Borne, casemanager Integrale Vroeghulp. “Omdat de ib-ers in nauw contact staan met het kinderopvangteam, komen ze geregeld op de groepen voor specifieke kindvragen en zijn ze bekend bij ouders. Zij zien ook andere kinderen en kunnen de pedagogisch medewerkers tips geven. Er wordt gekeken wat een kind nodig heeft om stapjes in zijn ontwikkeling te kunnen zetten. Daarnaast is het erg prettig dat de ib-er en de casemanager Integrale Vroeghulp elkaar goed kennen en zo de casuïstiek snel met elkaar kunnen delen en verbinden met de nodige ondersteuning. Dit maakt de stap voor ouders naar Integrale Vroeghulp makkelijker: de ib-er bereid de ouders voor en geeft aan wat Integrale Vroeghulp kan betekenen voor hun kind. Ze helpen ouders bij de aanmelding.

Verbinden en ondersteunen

Omdat deze samenwerking zo succesvol is, is er veel vraag naar deze laagdrempelige ondersteuning door de ib-ers. Doel is dat de pedagogisch medewerkers steeds meer versterkt worden in hun dagelijks handelen. Het is dus niet de bedoeling dat de ib-ers taken overnemen, maar juist dat zij verbinden en ondersteunen. Dit komt zowel de kinderen als de ouders ten goede.

Speel in op behoeftes

Gevraagd naar tips aan gemeenten die dit ook willen uitvoeren, antwoordt Rian van den Borne: “Zorg dat je start met een werkgroep en dat er breed draagvlak is. Zowel binnen de kinderopvang, het primair onderwijs, de GGD en Integrale Vroeghulp, dus met alle partners rondom het jonge kind. En kijk goed naar de behoeftes per wijk en speel daar op in. Elke wijk heeft recht op haar eigen aanpak.”

Presentatie

Tijdens het landelijk IKC congres op 19 september gaf Rian van den Borne samen met Miranda Vlielander (ib-er in de kinderopvang) tekst en uitleg over de nieuwe werkwijze.
Bekijk de presentatie van Rian en Miranda tijdens de IKCdag >

Contact

De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Wil je weten hoe expertise voor het  jonge kind (Integrale Vroeghulp) in jouw regio is georganiseerd of Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Neem dan contact op met de landelijke Integrale Vroeghulp adviseurs Jitty Runia (06 364 180 17 | jrunia@ncj.nl) of Lieke van der Meulen (06 131 364 99 | lvandermeulen@ncj.nl).

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan