EKEP-keurmerk staat voor integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs

0
830
gehandicapte jongen op school

Vier scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en revalidatiecentra hebben recent het definitieve EKEP (Eén Kind Eén Plan) Keurmerk ontvangen. Het EKEP-keurmerk staat voor een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs. Daarbij staat het kind centraal.

De doelstelling waar scholen samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. In onderwijs, opvoeding en revalidatie werken deze drie partijen – scholen, centra en ouders  – optimaal samen.

Integrale werkwijze

In Nederland wordt op tal van scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking en kinderrevalidatiecentra in samenwerking met ouders gewerkt vanuit de filosofie EKEP: een integrale werkwijze van (revalidatie)zorg en onderwijs waarbij het kind centraal staat. Vanuit die gedachte is het EKEP Keurmerk ontwikkeld. Het keurmerk is een initiatief van het landelijke overlegorgaan LOOK dat zich ten doel stelt onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar te verbinden. De werkwijze EKEP beoogt dit expliciet. LOOK is een overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van onder meer de BOSK, Revalidatie Nederland en LECSO.

Visitatiefase

In de afgelopen twee jaar hebben zestien scholen en centra aan de gestelde eisen van de voorloper van dit Keurmerk, het instapkeurmerk, voldaan. Dat instapkeurmerk had een geldigheidsduur van twee jaar. Uit die groep van zestien hebben onlangs vier scholen en revalidatiecentra meegedaan aan de pilot waarin een nieuwe stap is toegevoegd aan het EKEP Keurmerk, de visitatiefase. De insteek van de visitatie was het uitwisselen van ervaringen in werkwijze rondom Eén Kind, Eén Plan (EKEP). Het dashboard dat ook in de fase van het Instapkeurmerk werd gebruikt is hierin nog steeds leidend. Kernwaarden bij opzet visitatie zijn:
– vanuit een positieve sfeer met elkaar in dialoog gaan
– brengen én halen;
– in kaart brengen wat goed werkt.

EKEP-keurmerk voor voor scholen

De visitatiecommissie die een school/centrum bezoekt bestaat altijd uit drie personen, elk afkomstig van een andere school of centrum: een ouder, een behandelaar of leidinggevende vanuit een revalidatiecentrum, en een leerkracht/onderwijsassistent, intern begeleider of leidinggevende vanuit een school. Tijdens de vier leerzame en interessante visitatiedagen werd bevestigd dat de vier scholen en revalidatiecentra helemaal voldoen aan de gestelde eisen.

De volgende vier scholen en revalidatiecentra hebben het definitieve EKEP- keurmerk ontvangen:

  • Mytylschool en revalidatiecentrum Roessingh (SO + VSO), Enschede
  • Mytylschool en revalidatiecentrum De TwijnVogellanden (SO+VSO), Zwolle
  • Mytylschool Lichtenbeek en revalidatiecentrum Klimmendaal (SO), Arnhem
  • Mytylschool en revalidatiecentrum Heliomare locatie Heemskerk en Heliomare locatie De Ruimte Bergen (SO).

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor het EKEP Keurmerk kan een schol zich samen met een revalidatiecentrum aanmelden bij Marike Willems, via info@netwerklook.nl

Bron: bosk.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here