Binnenkort zijn gemeenten verplicht om aan kwetsbare zwangeren prenataal huisbezoek te bieden. Samenwerking tussen verloskundige zorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en gemeenten is hiervoor essentieel. Ter ondersteuning heeft het NCJ hiervoor een handreiking ontwikkeld. Ook zijn andere materialen beschikbaar om handen en voeten te geven aan deze taak.

Met de wet ‘Prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg’ (PHB JGZ) krijgen alle gemeenten de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan de zwangere en/of het gezin in een kwetsbare situatie te bieden. Het wetsvoorstel hiertoe ligt momenteel voor behandeling in de Eerste Kamer. Prenataal huisbezoek door de JGZ

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Het wetsvoorstel is er dan ook op gericht om al in een vroegtijdig stadium van de zwangerschap de vraag en situatie te verduidelijken. Op basis hiervan kan passende hulp en ondersteuning aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie aangeboden worden. Voorop staat wel dat het bezoek plaatsvindt op basis van vrijwilligheid.

Over de handreiking

De handreiking is opgesteld als een breed samenwerkingskader voor alle betrokken partijen. Het schetst de kaders voor de uitvoering zonder de uitvoering in detail te beschrijven. De diversiteit van lokale situaties bepaalt op welke wijze de samenwerking het beste versterkt kan worden. Op lokaal niveau zijn de partijen samen aan zet om uitvoeringsafspraken te maken. De handreiking PHB JGZ dient, na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), ter ondersteuning van alle bij de zorg voor zwangeren betrokken professionals. Eveneens biedt het handvatten aan gemeenten bij de inkoop van het PHB JGZ. De handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS.

De materialen zijn te vinden op de website van het NCJ in het themadossier Prenataal Huisbezoek van het NCJ.

Meer informatie

Inmiddels is er ook een FAQ beschikbaar op de informatiepagina van VWS over de wetswijziging. Staat jouw vraag er niet bij? Neem in dat geval contact op met de Dienstpostbus Kansrijke Start.

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) via prenataalhb@ncj.nl.

Handreiking Prenataal huisbezoek door de JGZ (okt 2021) >
Bijlage 1 – informatiefolder spread (okt 2021) >
Bijlage 1 – informatiefolder losse pagina’s (okt 2021) >
Bijlage 1 – informatiefolder HR voor drukwerk (okt 2021) >
Bijlage 2 – Samenvattingskaart voor signaleerders (okt 2021) >
Bijlage 3 – Samenvattingskaart voor de uitvoerende JGZ-professional (okt 2021) >
Bijlage 4 – Samenvattingskaart voor de gemeenten (okt 2021) >

Bekijk ook:

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan