Kentalis organiseer in het laatste kwartaal in het westen en het midden van het land een aantal zogenoemde kenniscafés voor professionals. Met dit laagdrempelige,gratis evenement wil de landelijk werkende organisatie kennis delen met professionals, die met kinderen werken.

In Amersfoort en Rotterdam kunnen op 9 november belangstellenden terecht voor workshops waarin taalontwikkelingsstoornissen (TOS) centraal staan. In Amersfoort, aan de Daam Fockemalaan 22, gaat het tijdens het kenniscafé ‘Fonologische ontwikkeling van kinderen met TOS’ over ‘SpraakTaal Kids: werken aan identiteitsontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis’ en ‘Diagnostiek en behandeling van fonologische stoornissen’.
‘TOS en meertalig opvoeden’ is het thema in Rotterdam, met de workshops ‘De (niet) pratende peuter’ en ‘Meertaligheid’.

Sensorische integratie

‘Een introductie in sensorische integratie bij een communicatieve beperking’ wordt gegeven tijdens het kenniscafé op 16 november op de locatie Weerklank aan de Hoogheemraadweg 2 in Amsterdam. Bij mensen die bijvoorbeeld doof zijn en een bijkomende beperking is sprake van verstoorde sensorische integratie. Dit heeft invloed op hoe zij waarnemen en beleven. Naast de algemene theoretische basis gaan deelnemers praktisch aan de slag en krijgen zo handvatten om direct in te kunnen zetten.

December

De workshop ‘SpraakTaal Kids: werken aan identiteitsontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis’ staat ook op het programma tijdens het kenniscafé ‘Samen stimuleren van spraak en taal’ op 7 december in Zoetermeer. In het Zorg Onderwijs Centrum aan de Meerzichtlaan 300-302 wordt aansluitend de workshop ‘Communicatief sterker door Intensieve Groepsbehandeling’.gegeven.

Een week later, 14 december aan de Bazuinlaan 4 in Rijswijk, komen tijdens het kenniscafé ‘Sociaal-emotioneel sterker bij TOS en meertaligheid’ de workshops ‘Meertaligheid en TOS’ en ‘’Kinderen met TOS communicatief en sociaal-emotioneel sterker maken’ aan bod.

Meer informatie en aanmelding

De kenniscafés vinden in de tweede helft van de middag of aan het begin van de avond plaats. Het volledige programma inclusief tijden en aanmelding is te vinden op de website van Kentalis. Voor de kenniscafés in Amersfoort, Zoetermeer en Rijswijk is accreditatie voor logopedisten aangevraagd; voor Rotterdam voor (Jeugd-) (KNO-) Artsen ABAN.

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan