Sinds vorig jaar is er een Nederlandse variant van het pedagogisch curriculum met belangrijke thema’s voor de kwaliteit van de peuter- en kinderopvang. Zo is er aandacht voor welbevinden & betrokkenheid, gehechtheid, taalontwikkeling en een gezonde leefstijl. Bij ieder thema staat wat jonge kinderen nodig hebben, wat de voorzieningen moeten bieden en wat dat betekent voor het kind, nu en in de toekomst.  

Diverse onderzoekers en wetenschappers op het gebied van opvoeden hebben samen het curriculum geschreven. Doel is het beantwoorden van de vraag hoe de basisdoelen op de beste manier in praktijk gebracht worden om het pedagogisch beleid en handelen te onderbouwen.

Kwaliteitskader

BKK (tegenwoordig Expertisecentrum Kinderopvang) heeft in opdracht van het ministerie van SZW het voortouw genomen om de totstandkoming van een Nederlands pedagogisch curriculum te ondersteunen. De uitgave is bedoeld voor kinderen van nul tot zes jaar en sluit aan op de vijf bestaande pedagogische kaders voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Het boek werkt als een kwaliteitskader voor aanbieders van kinderopvang.

Het is geen verplicht curriculum, waar kinderopvangorganisaties stevige ontwikkelprogramma’s voor moeten bedenken. Het curriculum biedt wel een vrijwillig academisch kader dat richting geeft aan de invulling van pedagogische beleidsplannen en het biedt een overzicht van de diverse ontwikkelgebieden die aandacht vragen van kinderen en professionals.

Doelgroepen

In het kader van de implementatie zijn diverse doelgroepen van belang, zoals professionals van jonge-kindvoorzieningen, kinderopvangorganisaties, onderwijs, toezichthouders en GGD-GHOR.

Meer weten?

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan