De kwaliteit van de hersenontwikkeling is bepalend voor de motorische, emotionele, cognitieve en sociale groei van het kind. “Dit geldt met name tijdens de zwangerschap en in de eerste levensjaren”, benadrukt neurowetenschapper Hanna Swaab. Zij wijst erop dat de hersenontwikkeling dan als het ware explodeert. “Juist daarom kan gerichte ondersteuning in deze periode veel ontwikkelingsproblemen voorkomen.” Dit is de reden dat zij pleitbezorger is van de thuisinterventie ‘Minding the Baby’. Tijdens een webinar doet zij het hoe en waarom van ‘Een goed begin’, de Nederlandstalige naam van de interventie, uit de doeken. Dit webinar is nog na te bestellen.

Hanna Swaab: “De snelle hersenontwikkeling in de beginperiode van het leven is bepalend voor de motorische, emotionele, cognitieve en sociale groei”

Hanna Swaab, specialist op het gebied van het zich ontwikkelende jonge brein, wijst erop dat ieder jaar weer veel kinderen worden geboren in hoog-risico omstandigheden. “Als we daar tijdig de vinger op kunnen leggen, bijvoorbeeld via signalering door de verloskundige, kunnen we preventief ondersteuning bieden.”

Kwaliteit hersenontwikkeling

De meerwaarde van vroege ondersteuning wordt nog altijd onderschat: investeren in preventieve zorg in de beginfase van het leven van een kind staat nog in de kinderschoenen. “Heel jammer, te meer daar er juist in de allereerste periode sprake is van zeer snelle hersengroei. Dit betekent dat er een belangrijke basis wordt gelegd voor de verdere ontwikkeling. De levensomstandigheden van de ouders zijn van grote invloed op de kwaliteit van die snelle hersenontwikkeling. Deze is bepalend voor de motorische, emotionele, cognitieve en sociale groei.”

Coach aan huis

De thuisinterventie ‘Minding the Baby’ is in Nederland en België bekend als ‘Een goed begin’. De interventie vermindert de kans op het ontwikkelen van gedragsproblemen. “De kern van de aanpak is dat een coach regelmatig aan huis komt vanaf halverwege de zwangerschap totdat het kind 2,5 jaar oud is. “De interactie tussen ouders en kind begint immers al voor de geboorte”, benadrukt Hanna. “Ook dan al zijn de omstandigheden van de aanstaande ouders heel belangrijk voor het kind. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheid van moeder. Of aan haar levensstijl, zoals de invloed van wat ze eet, het gebruik van drugs of alcohol maar ook het stressniveau.”

De thuiscoach richt zich op het reflectief functioneren van moeder en op het stimuleren van goede zorg voor het kind. “Daarbij is er nadrukkelijk oog voor de fysieke en emotionele veiligheid. Specifiek aandachtspunt vormt leeftijdsadequate interactie tussen moeder c.q. ouders en kind. Denk hierbij aan de aanwezigheid van passend speelgoed, passende spelletjes, voorleesmateriaal, etc. De coach ondersteunt ouders tot slot ook in het behalen van hun eigen doelen, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en werk.”

Ondersteunen stimuleren

Op al deze aspecten gaat Hanna tijdens het webinar in. Rode draad is hoe deze zorg vorm kan krijgen, rekening houdend met de kennis vanuit de (neuro)psychologie. “Kennis vanuit de neuropsychologie helpt ons om nieuwe ouders gericht te ondersteunen. Dit geldt al voor de periode waarin zij zich voorbereiden op het ouderschap.  Vervolgens is het van belang hen te stimuleren om zich tijdens de eerste belangrijke jaren van hun kind in te zetten voor een fysieke, emotioneel en sociaal gezonde omgeving. Juist als zij dat misschien niet vanuit huis hebben meegekregen kan de interventie helpen om gedragsproblemen te voorkomen. Om die reden is mijn webinar interessant voor iedereen die meer wil weten over preventieve zorg in hoog-risico gezinnen. De kwaliteit van de ontwikkeling van jonge kinderen is hier enorm bij gebaat.”

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan