In de vroege woordenschatontwikkeling spelen zowel cognitieve en sociale vaardigheden als omgevingsfactoren een rol spelen. Vooral gezinsgerichte programma’s, gericht op het stimuleren van de ouderbetrokkenheid, bevorderen de woordenschatontwikkeling bevorderen.

Al in de vroege kinderjaren bestaan er grote verschillen tussen kinderen in het aantal woorden dat zij kennen en de snelheid waarmee ze nieuwe woorden leren. Dat blijkt uit onderzoek van Rosa Teepe aan de Radboud Universiteit.

AdvertentieVroeglezing - artikel

Twee varianten VVE Thuis

Teepe onderzocht twee varianten van het bestaande gezinsgerichte programma VVE Thuis; een variant met activerende leervormen en een variant met technologie-ondersteund leren. Zij laat zien dat beide aanpakken de passieve woordenschat van jonge kinderen stimuleren, waarbij de variant met activerende leervormen het meest effectief blijkt. Wel bleek dat met de implementatie van gezinsgerichte programma’s een aanzienlijke tijdsinvestering gemoeid gaat en dat de realisatie van technologie-ondersteund leren complex is. Dit onderzoek benadrukt het belang van ouderbetrokkenheid en een rijke thuissituatie voor de woordenschatontwikkeling van jonge kinderen.

Enhancing preschoolers’ vocabulary through family literacy programs

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeg-congres artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

"*" geeft vereiste velden aan