Kinderen die behandeld worden met chemotherapie kunnen gehoorverlies of oorsuizen krijgen. Dit effect doet zich veelal aan het begin van de behandeling voor. Tijdig vaststellen is van belang. Daarom is gehoorscreening van kinderen met kanker essentieel.

Het gaat dan om ongeveer 80 kinderen per jaar die chemotherapie met platinol (cisplatine) krijgen. Door screening tijdens de behandeling van patiënten die risico lopen op ernstig gehoorverlies kunnen deze bijwerkingen tijdig vastgesteld worden. Dat risico is soms genetisch bepaald maar altijd van vele factoren afhankelijk. Gehoorscreening van kinderen met kanker is dus essentieel’ zegt Annelot Meijer. Zij deed de afgelopen jaren onderzoek in het Prinses Máxima Centrum en promoveerde op 30 september 2021 aan de Universiteit Utrecht.

Eerder testen

De gehoorschade treedt bij zo’n driekwart van de kinderen tot vijf jaar op, bij oudere kinderen is dit bijna de helft. Het gehoorverlies ontwikkelt zich veelal aan het begin van de behandeling met cisplatine. Annelot Meijer: ‘Het was niet altijd duidelijk op welke manier, hoe vaak en wanneer er gehooronderzoek met plaatsvinden tijdens kankerbehandeling, met name bij jonge kinderen. Daarom hebben we met een internationale groep aanbevelingen gemaakt voor het testen van gehoorverlies voor verschillende leeftijden van 0 tot 18 jaar. Op deze manier kunnen we problemen met het gehoor tijdig vaststellen. Ook kunnen we dan passende adviezen geven en behandelingen aanbieden om het gehoor te verbeteren. Gehoorverlies kan kinderen namelijk belemmeren in hun communicatievaardigheden, schoolprestaties en sociaal-emotionele ontwikkeling. En dat proberen we door het tijdig testen zoveel mogelijk te beperken.’

Genetische aanleg

Annelot Meijer: ‘Het is belangrijk dat de invloed van deze genetische variant op grote schaal bevestigd wordt in de toekomst. Dan kunnen we uiteindelijk risicoscores ontwikkelen om patiënten op te sporen die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van verschillende soorten binnenoor problemen zoals gehoorverlies, oorsuizen en draaiduizeligheid. Wij zagen dat oorsuizen drie keer zo vaak voorkomt bij overlevenden van kinderkanker in vergelijking met hun broers en zussen. En ook dat behandeling met cisplatine, bestraling op het hoofd en een hersenoperatie dit risico verhogen. Het invoeren van screening op oorsuizen tijdens en na de kankerbehandeling is daarom van groot belang.’

Over het onderzoek

In een internationale studie deed men 2052 gehoortesten bij 368 kinderen met kanker. Verschillende factoren beïnvloeden de ernst van het gehoorverlies. Leeftijd speelt een rol, maar ook het tumortype en de hoeveelheid en combinatie van behandeling met cisplatine en andere medicatie tijdens de kankerbehandeling, zoals antibiotica. Ook kan genetische aanleg een rol spelen bij het ontstaan van gehoorverlies. Binnen het onderzoek ontdekte men een nieuwe genetische variant in het TCERG1L gen dat een hogere kans geeft op gehoorverlies bij behandeling met cisplatine.

Bron: zorg.prinsesmaximacentrum.nl

Zie ook:

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan