Recensie ‘Leren lezen doe je met je lijf’ door Anna Foget-Feijth

Wat een ontzettend praktisch toepasbaar boek over een soms nog omstreden onderwerp. Een boek dat is ontstaan omdat de noodzaak van motorische oefeningen en visuele training, als voorbereiding of ondersteuning voor het leren lezen, in Nederland nog niet overal erkend wordt als wetenschappelijk bewezen. ‘Leren lezen doe je met je lijf’ biedt oefeningen aan die ondersteunend kunnen zijn aan het leren lezen. Voor veel kinderen is het zelfs noodzakelijk om op deze manier spelenderwijs het leren lezen onder de knie te krijgen. Dit boek zou elke leerkracht in het basisonderwijs moeten lezen. Het geeft inzicht, praktische handvatten en ook zeker ‘o-zit-dat-zo-momentjes’.

‘Leren lezen doe je met je lijf’ is opgebouwd uit 17 overzichtelijke hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op de theoretische achtergrond. Wat is er nodig om te leren lezen en welke gebieden in de hersenen spelen hierbij een rol? De auteur, Marijke van Vuure, benadrukt dat we moeten begrijpen dat leren en ontwikkelen alles te maken heeft met rijpheid: ‘Een kind zou nooit gedwongen mogen worden om te lezen wanneer zijn lijf en brein daar nog niet aan toe zijn.’

 De hoofdstukken twee tot en met vier gaan uitgebreid in op de theoretische thema’s, waardoor nog meer inzicht verkregen wordt in de noodzaak van bepaalde basisvoorwaarden om te kunnen beginnen met lezen. Ook in deze hoofdstukken wordt de theorie weer ondersteund door praktijkvoorbeelden en foto’s waarop te zien is dat kinderen de oefeningen uitvoeren.

Hoofdstuk vijf gaat over de mogelijke oorzaken van lees- en schrijfmoeilijkheden. Eén van die moeilijkheden is als een kind een beelddenker is. Een beelddenkend kind ondervindt vaak grote problemen in ons verbaal en auditief ingestelde onderwijs. Daarom gaat hoofdstuk zes hier uitgebreider op in.

Hoofdstuk zeven gaat over het belang van een goede ademhaling en hoe belangrijk het is dat kinderen zich er bewust van zijn op welke manier zij ademhalen en welk effect dat op hen heeft.

De hoofdstukken acht tot en met zestien gaan over de manier waarop Marijke werkt. Deze hoofdstukken bevatten tal van praktische voorbeelden die prima te gebruiken zijn op een basisschool. Voor een aantal belangrijke oefeningen heb je Lire-kaarten en een meskerbord nodig. De Lirekaarten kan je bestellen en een meskerbord kan je zelf vrij makkelijk maken. Hoe je dat moet doen wordt in het boek beschreven.

In het laatste hoofdstuk vertelt Marijke hoe ze er toe gekomen is om dit boek te schrijven.

Vormgeving

Het boek is uitgegeven als paperback en heeft 256 pagina’s. Het is een prettig leesbaar boek, wat onder andere komt door de toegankelijke manier van schrijven en de manier waarop de theorie elke keer wordt ondersteund door praktische voorbeelden. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van casuïstiek, die goed te herkennen is, doordat het in een andere kleur en ander lettertype is afgedrukt.

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met kinderen met lees- en/of schrijfachterstanden te maken hebben. Veelal zullen dit leerkrachten zijn in het basisonderwijs.

Wat hebben professionals eraan in de praktijk?

In mijn eigen werk als pedagoog en groepsleerkracht in een ISK (internationale schakelklas) merk ik dat ik regelmatig gebruik maak van de inzichten uit het boek. Het boek bewijst de waarde van bewegend leren en het gebruiken van de verschillende gebieden in de hersenen. Dit zorgt voor het beter beklijven van de aangeboden lesstof.                                                                                                                Leren lezen heeft dus te maken met de samenwerking van de verschillende delen van de hersenen. Door de vele praktische tips en oefeningen is ‘Leren lezen doe je met je lijf’ een bruikbaar naslagwerk om in je boekenkast te hebben staan en er regelmatig even bij te pakken.

Over de schrijver

Marijke van Vuure heeft meer dan veertig jaar ervaring in het begeleiden van kinderen met leesachterstanden. Als leerkracht in het basisonderwijs ontdekte zij dat er niet genoeg tijd en juiste begeleiding was voor deze kinderen. Zij specialiseerde zich in dyslexie en leesproblemen in het algemeen, startte een praktijk en ontwikkelde haar eigen succesvolle manier van werken, waar zij de lezer in haar boek ‘Leren lezen doe je met je lijf’ een inkijkje in geeft. Zij schreef eerder ook het populaire boek ‘Dyslexie en touwtjespringen’.

Leren lezen doe je met je lijf >>

Anna Foget-Feijth is Master Pedagoog, Jeugd- en Gezinsprofessional en al 25 jaar groepsleerkracht in het primair onderwijs. Zij werkt nu ruim vier jaar als groepsleerkracht in een ISK (Internationale Schakelklas) voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier krijgen vluchtelingen- en migrantenkinderen één tot twee jaar NT2 onderwijs voordat ze doorstromen naar het reguliere basisonderwijs. Veel van deze kinderen hebben te maken met trauma- en hechtingsproblematiek.

Tijdens haar studie (Master Pedagogiek) heeft Anna onderzoek gedaan dat gericht was op de ontwikkeling van anderstalige nieuwkomerskinderen met trauma en hechtingsproblematiek. In dit kader onderzocht zij ook hoe onderwijsprofessionals zo goed mogelijk met deze doelgroep om kunnen gaan, zodat zij zich handelingsbekwaam zullen voelen in de omgang met deze kinderen. Kennis over trauma, hechting en (trauma)sensitief werken speelt hierbij een grote rol.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan