Methodieken

Centering Partnermodule betrekt mannen bij verloskundige zorg

In de verloskundige zorg richten professionals zich vooral op de zwangere vrouw. De nieuwe Centering Partnermodule brengt daar verandering in. De module, een aanvulling op het prenatale groepszorgmodel CenteringPregnancy, richt zich op  het ondersteunen...
zwangerschap CenteringZorg

CenteringZorg tijdens zwangerschap verbetert gezondheidsgedrag 

CenteringZorg tijdens de zwangerschap leidt tot beter gezondheidsgedrag. Hierdoor kan in de toekomst op zorgkosten worden bespaard. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. De onderzoekers adviseren dan ook alle zwangere vrouwen in Nederland toegang...

Factsheet over EMDR bij bevallingsgerelateerde PTSS

Een bevallingsgerelateerde posttraumatische stressstoornis (PTSS) komt bij ongeveer 1-3% van de vrouwen voor. Een factsheet bundelt niet alleen de laatste stand van de wetenschap hierover maar vertaalt deze ook puntsgewijs voor verwijzers. De factsheet...

Gezondheidswinst door prenataal huisbezoek aan kwetsbare gezinnen

Als de JGZ prenataal start met begeleidende zorg kan dat gezondheidswinst opleveren. Niet alleen komen ongunstige opgroeiomstandigheden eerder in beeld, ook is er meer continuïteit in de zorg rond kinderen. De gesprekstool preSPARK is...

Alle informatie over SPARK-methode op een rij

De SPARK-methode ondersteunt ouders en jeugdverpleegkundigen bij het voeren van gesprekken over de opgroeisituatie van het jonge kind. De methode biedt een gespreksstructuur die de unieke situatie per gezin in kaart brengt en de...

Emotionele hulpmethode kalmeert huilende baby

Extreem huilen van baby’s kan ouders in een diepe crisis dompelen. Om dit te voorkomen, heeft Thomas Harms, lichaamsgericht psychotherapeut in Bremen, een vernieuwende interventie ontwikkeld. “Ik leer ouders een stabiel baken te zijn...

Virtual game leert motorisch beperkt kind fietsen

Leren fietsen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend, zeker niet voor kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). Een virtual reality-fietsgame leert hen fietsen als ieder ander kind. De game is ontwikkeld door Roessingh Research...

Interventie bevordert ondersteunde communicatie bij een beperking

Jonge kinderen met een beperking kunnen moeite hebben met het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. De interventie CAIS, de afkorting staat voor Communicatieve Assessment & Interventie Systeem, helpt deze kinderen in het duidelijk maken wat...

Thuisbehandeling van baby’s met motorische problemen slaat aan

Baby’s met motorische ontwikkelingsstoornissen hebben baat bij de interventie COPCA. De interventie vindt plaats in de thuissituatie en verschaft ouders mogelijkheden om op hun eigen manier in het dagelijkse gezinsleven de motorische ontwikkeling van...

Videobeelden effectieve ingang voor behandeling eetprobleem

Een eetprobleem bij jonge kinderen aanpakken met behulp van videobeelden? Ja, dat is een effectieve werkwijze, benadrukt Jessica Boerema. Zij spreekt uit ervaring. “Het mooie vind ik dat de video-interactiebegeleiding ouders in hun kracht...