Methodieken

Groepsprogramma Dappere Dino’s bij scheiding effectief

Dappere Dino's is een preventief groepsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar van wie de ouders gescheiden zijn. Doel is kinderen om emotionele en gedragsproblemen als gevolg van de scheiding zoveel...

Krachtenbundeling Integrale Vroeghulp en kinderopvang werpt vruchten af

In Tilburg werken de Intern Begeleiders (ib-ers) in de kinderopvang en casemanagers van Integrale Vroeghulp intensief samen. Dit doen zij in drie pilotwijken om de kinderopvang te versterken. Het is zo’n groot succes, dat...

Nieuwe JGZ Richtlijn Motorische Ontwikkeling online!

De nieuwe JGZ Richtlijn Motorische Ontwikkeling is uit. De richtlijn biedt kennis en praktische handvatten voor professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) over monitoring, preventie, signalering, advisering en verwijzing bij motorische ontwikkelingsproblemen. Voor de fysieke en...

Gesprekstool effectief hulpmiddel bij verbeteren communicatie van TOS-kinderen

De gesprekstool ENGAGE is bekroond met de Branco van Dantzigprijs. De tool maakt de hulpvraag van ouders voor hun jonge kind (2-8 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) visueel en concreet. Dankzij ENGAGE leren jaarlijks...
lachend meisje spelend op de grond

Speelse training voor ouders met zorgen over peuter

Bij veel jonge kinderen bestaan er zorgen wat betreft contact, communicatie, spel of flexibel gedrag. Vaak is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. BEER is een pas ontwikkelde, speelse en...

Groepsgewijze basiszorg voor zwangeren en jonge ouders slaat aan!

Centering Parenting, het aanbieden van de medische basiszorg voor zwangeren of jonge ouders in een groep komt meer en meer van de grond. Een online magazine voor professionals en gemeenten maakt in woord en...

Tool om ouders te betrekken bij behandeling taalontwikkelingsstoornis

De gesprekstool ENGAGE maakt het gesprek met ouders over de communicatieve redzaamheid van hun kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) visueel en overzichtelijk. Dit leidt bij de ouder en logopedist tot meer inzicht in de...
moeder en baby

Integrale aanpak VoorZorg verdient navolging

VoorZorg-verpleegkundigen begeleiden in meer dan honderd gemeenten kwetsbare vrouwen op tal van vlakken vanaf de zwangerschap totdat het kind 2 jaar is. De integrale aanpak kan als voorbeeld dienen om de JGZ en jeugdhulp...

Ouderworkshop stimuleert plezier in eten en bewegen

Eetplezier en Beweegkriebels is een workshop waarin ouders en verzorgers van kinderen tot 4 jaar leren hoe zij een gezonde leefstijl kunnen bevorderen bij hun jonge kind. Ook leidsters van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voorscholen...
kruipende peuter

Preventieve interventie ‘Dreumestijd’ voorkomt opvoedproblemen

‘Dreumestijd’ is een groepsgerichte, preventieve interventie gericht op laagdrempelige ondersteuning aan opvoeders van kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar oud. Doel is het voorkomen van opvoedproblemen. Niet alleen door vragen en...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.