Methodieken

Online game stimuleert sociale interactie slechtziende kinderen

Jonge kinderen leren sociale vaardigheden door naar elkaar te kijken, na te doen en samen dingen te ondernemen. Voor kinderen met een visuele beperking is dat niet zo vanzelfsprekend. Om hen hierbij te helpen,...

Zorgprijs voor app om spelenderwijs gebarentaal te leren

De Kindergebaren-app leert dove, slechthorende én horende kinderen van nul tot vier jaar spelenderwijs gebaren. Dit versterkt de communicatie tussen jonge kinderen. De app van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind...

‘Speelplezier’ stimuleert spelkwaliteit en taalproductie kansarme kinderen

‘Speelplezier’ is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme milieus. Centraal staan het stimuleren van de spel- en taalontwikkeling. Uit praktijkonderzoeken blijkt dat zowel spelkwaliteit als taalproductie toenemen. Dit...

Oudercursus ‘Kletskanjers’ helpt kinderen bij benutten spraakcomputer

Kinderen die door een motorische beperking niet of moeilijk praten, kunnen gebruik maken van een spraakcomputer om zich te uiten. Veel ouders hebben echter veel vragen over het gebruik. Voor hen heeft Rijndam Revalidatie...

Integrale aanpak bij kindermishandeling draagt bij aan herstel veiligheid

Een integrale aanpak van ernstige onveiligheid in gezinnen is in de praktijk bijzonder moeilijk realiseerbaar. Een nieuwe methode, de GIPS, biedt een gestructureerde vorm van samenwerken. Uit een pilot blijkt dat de aanpak tot...
kleuter boos op bankje

Oudertraining vermindert ernstige gedragsproblemen bij jonge kinderen

De methode Parent Management Training Oregon richt zich op jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Doel is de problemen te verminderen door de ouders effectieve opvoedingsstrategieën toe te leren...

‘Ben ik in Beeld’ stimuleert brede taalontwikkeling

Het programma ‘Ben ik in Beeld’ biedt pedagogische medewerkers handvatten voor het stimuleren van de brede (taal)ontwikkeling. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers door training...

Stap voor stap leren in een chaotische wereld

Kinderen met een verstandelijke beperking en autisme ontwikkelen zich niet alleen trager, maar ook op een andere manier. Werken in kleine stapjes, afgestemd op het leervermogen, helpt hen de wereld beter te ordenen en...
peuter

‘Speelplezier’ geeft kansarme peuters en kleuters houvast

Speelplezier, een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, vergroot de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Dit gebeurt door stimulering van de spel- en taalontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele,...
Reis door het lichaam

Inspiratie-aanbod ‘Reis door het lichaam’ ~ korting voor VROEG-lezers!

De zomervakantie is bij uitstek een goed moment om op ontspannende wijze inspiratie op te doen. Bijvoorbeeld met het boek ‘Reis door het lichaam’ een praktische ‘reisgids’ voor een creatief en speels lichaamsgericht programma voor jonge kinderen....
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.