Methodieken

Therapeutisch kinderboek over omgaan met emoties

Autismecoach Gitta van Lommel en haar dochter psychologe Elisabeth Vanhulle schreven samen het therapeutisch kinderboek ‘Col en Pad’. Het boek leert jonge kinderen om te gaan met emoties. Ook ouders kunnen er veel in...

Veerkracht centraal in wintereditie Vakblad Vroeg

Helaas krijgen ieder jaar veel baby’s en jonge kinderen te maken met een acute levensbedreigende situatie. Voor de ouders is er nauwelijks tijd voor verwerking van het slechte nieuws. Wat doet dit met hen?...

Tool maakt hulpvraag jonge kind met TOS visueel en concreet

Het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht heeft de gesprekstool ENGAGE ontwikkeld. Deze tool maakt het gesprek met ouders over de hulpvraag van hun jonge kind (2-8 jaar) met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) visueel en concreet. Communicatieve...

Animatie met gebarentaal helpt dove kinderen met leren lezen

Dove kinderen kunnen klanken niet aan geschreven woorden koppelen. Daardoor leren ze vaak veel later lezen dan hun horende leeftijdsgenootjes. De app StorySign zet tekst om in gebarentaal en helpt zo dove kinderen met...

Online game stimuleert sociale interactie slechtziende kinderen

Jonge kinderen leren sociale vaardigheden door naar elkaar te kijken, na te doen en samen dingen te ondernemen. Voor kinderen met een visuele beperking is dat niet zo vanzelfsprekend. Om hen hierbij te helpen,...

Zorgprijs voor app om spelenderwijs gebarentaal te leren

De Kindergebaren-app leert dove, slechthorende én horende kinderen van nul tot vier jaar spelenderwijs gebaren. Dit versterkt de communicatie tussen jonge kinderen. De app van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende kind...

‘Speelplezier’ stimuleert spelkwaliteit en taalproductie kansarme kinderen

‘Speelplezier’ is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar uit kansarme milieus. Centraal staan het stimuleren van de spel- en taalontwikkeling. Uit praktijkonderzoeken blijkt dat zowel spelkwaliteit als taalproductie toenemen. Dit...

Oudercursus ‘Kletskanjers’ helpt kinderen bij benutten spraakcomputer

Kinderen die door een motorische beperking niet of moeilijk praten, kunnen gebruik maken van een spraakcomputer om zich te uiten. Veel ouders hebben echter veel vragen over het gebruik. Voor hen heeft Rijndam Revalidatie...

Integrale aanpak bij kindermishandeling draagt bij aan herstel veiligheid

Een integrale aanpak van ernstige onveiligheid in gezinnen is in de praktijk bijzonder moeilijk realiseerbaar. Een nieuwe methode, de GIPS, biedt een gestructureerde vorm van samenwerken. Uit een pilot blijkt dat de aanpak tot...
kleuter boos op bankje

Oudertraining vermindert ernstige gedragsproblemen bij jonge kinderen

De methode Parent Management Training Oregon richt zich op jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Doel is de problemen te verminderen door de ouders effectieve opvoedingsstrategieën toe te leren...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.