Methodieken

Integrale aanpak bij kindermishandeling draagt bij aan herstel veiligheid

Een integrale aanpak van ernstige onveiligheid in gezinnen is in de praktijk bijzonder moeilijk realiseerbaar. Een nieuwe methode, de GIPS, biedt een gestructureerde vorm van samenwerken. Uit een pilot blijkt dat de aanpak tot...
kleuter boos op bankje

Oudertraining vermindert ernstige gedragsproblemen bij jonge kinderen

De methode Parent Management Training Oregon richt zich op jonge kinderen met ernstige gedragsproblemen, al dan niet gecombineerd met hyperactiviteit. Doel is de problemen te verminderen door de ouders effectieve opvoedingsstrategieën toe te leren...

‘Ben ik in Beeld’ stimuleert brede taalontwikkeling

Het programma ‘Ben ik in Beeld’ biedt pedagogische medewerkers handvatten voor het stimuleren van de brede (taal)ontwikkeling. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers door training...

Stap voor stap leren in een chaotische wereld

Kinderen met een verstandelijke beperking en autisme ontwikkelen zich niet alleen trager, maar ook op een andere manier. Werken in kleine stapjes, afgestemd op het leervermogen, helpt hen de wereld beter te ordenen en...
peuter

‘Speelplezier’ geeft kansarme peuters en kleuters houvast

Speelplezier, een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, vergroot de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan. Dit gebeurt door stimulering van de spel- en taalontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele,...
Reis door het lichaam

Inspiratie-aanbod ‘Reis door het lichaam’ ~ korting voor VROEG-lezers!

De zomervakantie is bij uitstek een goed moment om op ontspannende wijze inspiratie op te doen. Bijvoorbeeld met het boek ‘Reis door het lichaam’ een praktische ‘reisgids’ voor een creatief en speels lichaamsgericht programma voor jonge kinderen....

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp 2019 – eerste lustrumeditie!

Vroeg erbij zijn is dé manier om de gevolgen van fysieke, psychische of sociale problemen bij de ontwikkeling van een jong kind tijdig in te dammen. Voor de vijfde keer op rij biedt het...
baby en vader

Investeren in jonge kind loont

“Er is veel te weinig aandacht voor het preventief bijsturen van ongewenst gedrag op jonge leeftijd”, vindt prof. dr. Bram Orobio de Castro. “Bovendien is dit vooral kindgericht, terwijl de hulpverlening bij jonge kinderen...
Gezin aan het lezen

Hanteer onderbouwde interventies voor verbeteren ouder-kindrelatie en behandelen jeugdtrauma’s

Het is alleen zinvol om interventies ter verbetering van de ouder-kindrelatie in te zetten bij specifieke doelgroepen, aldus de Gezondheidsraad. Dit geldt ook voor interventies om kindermishandeling te voorkomen. Bovendien is het zaak om...
Dansende kinderen

Methode leert kinderen spelenderwijs luisteren naar eigen lichaam

‘Reis door het Lichaam’ is een nieuwe methode die kinderen spelenderwijs leert luisteren naar hun lichaam middels mindfulness, beweging, dans, yoga en tekenen. Met het lichaam als kompas, worden kinderen in staat gesteld keuzes...
Nieuwsbrief - Vakblad Vroeg
Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwsberichten? Meld je dan kosteloos aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief.
Je ontvangt na aanmelding wekelijks onze nieuwsbrief per e-mail.