Methodieken

Herken tijdig alarmsignalen van kinderen met autisme

Een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) wordt meestal rond de kleutertijd of nog later gediagnosticeerd. Eerdere signalering verdient alle aandacht, want de ontwikkelingskansen van een kind met autisme kunnen dan veel beter tot ontplooiing komen....

Nieuwe intelligentietest meet ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen

De meeste IQ-testen sluiten slecht aan op het ontwikkelingsniveau van hoogbegaafde kinderen. Een nieuwe intelligentietest voorziet in dit manco. De test die ontwikkelingsvoorsprong meet is bedoeld voor kinderen van 5-10 jaar. Een meisje van drie kijkt...

Emotionele hulpmethode kalmeert huilende baby

Extreem huilen van baby’s kan ouders in een diepe crisis dompelen. Om dit te voorkomen, heeft Thomas Harms, lichaamsgericht psychotherapeut in Bremen, een vernieuwende interventie ontwikkeld. “Ik leer ouders een stabiel baken te zijn...

Kan EMDR-therapie bevallingstrauma verhelpen?

Eén op de vijf vrouwen ervaart de bevalling als traumatisch. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam gaat onderzoeken of in zo'n geval EMDR – therapie ingezet kan worden. Dit zou kunnen voorkomen dat...

Student enthousiast over Webinar Floorplay

De webinars van VROEG lopen goed. Er is veel animo. Dat het ook voor studenten interessant kan zijn om mee te doen, blijkt uit onderstaande terugblik door een vierdejaars student pedagogiek. Via speelse...

Sprekers blikken in filmpjes vooruit op Gelders regiocongres

Op woensdagmiddag 17 maart 2021 vindt de aftrap plaats van een serie online regiocongressen georganiseerd door IMH Nederland en Vakblad Vroeg. Centraal staat het verbeteren van de samenwerking in de zorg aan zwangeren en...

Centering Partnermodule betrekt mannen bij verloskundige zorg

In de verloskundige zorg richten professionals zich vooral op de zwangere vrouw. De nieuwe Centering Partnermodule brengt daar verandering in. De module, een aanvulling op het prenatale groepszorgmodel CenteringPregnancy, richt zich op  het ondersteunen...
zwangerschap CenteringZorg

CenteringZorg tijdens zwangerschap verbetert gezondheidsgedrag 

CenteringZorg tijdens de zwangerschap leidt tot beter gezondheidsgedrag. Hierdoor kan in de toekomst op zorgkosten worden bespaard. Dit blijkt uit onderzoek van TNO. De onderzoekers adviseren dan ook alle zwangere vrouwen in Nederland toegang...

Factsheet over EMDR bij bevallingsgerelateerde PTSS

Een bevallingsgerelateerde posttraumatische stressstoornis (PTSS) komt bij ongeveer 1-3% van de vrouwen voor. Een factsheet bundelt niet alleen de laatste stand van de wetenschap hierover maar vertaalt deze ook puntsgewijs voor verwijzers. De factsheet...

Gezondheidswinst door prenataal huisbezoek aan kwetsbare gezinnen

Als de JGZ prenataal start met begeleidende zorg kan dat gezondheidswinst opleveren. Niet alleen komen ongunstige opgroeiomstandigheden eerder in beeld, ook is er meer continuïteit in de zorg rond kinderen. De gesprekstool preSPARK is...