Aanpak kindermishandeling vereist alerte rol van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

0
352

Zorgverleners in de jeugdgezondheidszorg moeten alert zijn op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. “Omdat ze bijna alle kinderen van Nederland zien, kunnen ze echt het verschil maken”,  zegt Henrique Sachse, jeugdarts en vertrouwensarts bij Veilig Thuis Hollands Midden. Belangrijk is wel dat er niet alleen aandacht is voor het kind, maar ook voor het ouderschap.

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen hebben een belangrijke positie als het gaat om het opmerken van kindermishandeling en huiselijk geweld, zegt Henrique Sachse op knmg.nl. Volgens de jeugdarts en vertrouwensarts kunnen zij echt het verschil maken. Zij wijst erop dat jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen voor veel ouders een vanzelfsprekende deskundige zijn bij het opgroeien van hun kind.

Aandacht voor ouderschap

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen kunnen zich nog wel beter bewust worden van het feit dat er huiselijk geweld schuil kan gaan achter problemen die zij tegenkomen, vindt Sachse. “Neem bijvoorbeeld een baby die heel veel huilt en waarbij geen enkele aanpak helpt. Dan moet je goed doorvragen, want misschien zijn er wel veel ruzies thuis, misschien is er sprake van huiselijk geweld. Dat zorgt voor veel stress waardoor een baby niet tot rust komt.”

Ze zegt dat er in de spreekkamer niet alleen aandacht moet zijn voor het kind, maar ook voor het ouderschap. “Als je met de ouders praat over hoe zij het ouderschap ervaren, kom je ook makkelijker tot een gesprek over waarom het de ouder bijvoorbeeld niet lukt om het kind goed te verzorgen.”

Open gesprek aangaan

Sinds de komst van het nieuwe afwegingskader moeten jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in situaties waar ze twijfels over hebben Veilig Thuis raadplegen. Sachse: “Het gaat om maatwerk. Je weegt samen met de zorgverlener die jou om advies vraagt goed af wat je in die specifieke casus moet doen.” Als jeugdarts of jeugdverpleegkundige kun je ook zelf al veel betekenen, zegt Sachse. “Als je met de ouders een open gesprek aangaat en op tafel krijgt wat er aan de hand is, dan kun je ook met hen samen gaan zoeken naar oplossingen.”

Zorgen vroeg bespreken

Sachse ziet dat de invoering van het nieuwe afwegingskader ertoe heeft geleid dat het aantal meldingen door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in haar regio fors is gestegen. Een melding doen bij Veilig Thuis is voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen niet altijd makkelijk, weet ze uit ervaring. Volgens haar is het belangrijk om al heel vroeg je zorgen met de ouders te bespreken en de feiten die je signaleert te benoemen. “Zonder dat je het woord ‘kindermishandeling’ in de mond neemt. Als je de ouders vanaf het eerste begin meeneemt in je zorgen, komt een eventuele melding ook niet als een donderslag bij heldere hemel.”

Week tegen Kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Ondanks alle beschikbare kennis, vele campagnes en interventies blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Elk kind heeft recht op een veilig thuis; onze inzet blijft dus noodzakelijk.

In de Week tegen Kindermishandeling (18 t/m 24 november 2019) staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen centraal. De week wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie  in opdracht van ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV).

De volgende KNMG districtsbijeenkomsten over dit onderwerp staan op de agenda:

12 november 2019, Enschede | Herziene meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
19 november 2019, Tilburg | Symposium Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Bron: knmg.nl

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here