Alle Friestalige kinderen in Fryslân groeien meertalig op. Gaat de verwerving van beide talen niet goed, dan staan logopedisten voor uitdagingen. Daarom is nu een Friese versie van Speakaboo-app in de maak. Ook start er een onderzoek naar de fonologische ontwikkeling, de klankverwerving, van jonge Friestalige kinderen.

Momenteel ontbreekt het aan fonologische tests voor het Fries. Met alleen een Nederlandse test krijgt een logopedist geen volledig beeld van de fonologische verwerving van een jong Friestalig kind. Daarnaast is er geen kennis met betrekking tot de normale fonologische verwerving van het Fries. Zonder deze kennis is het moeilijk op een betrouwbare manier spraakstoornissen te diagnosticeren en goed te behandelen. Jelske Dijkstra van de Fryske Akademy zal daarom onderzoek doen naar klankverwerving bij Friestalige kinderen.

Friese versie Speakaboo-app

Binnen dit onderzoek wordt een Friese versie van Speakaboo-app ontwikkeld. Speakaboo (www.kentalis.nl/speakaboo) is een meertalige app, die door logopedisten als observatie-instrument kan worden ingezet om de klankverwerving van meertalige kinderen te onderzoeken. De Speakaboo-app is een product van Koninklijke Kentalis en ontwikkeld door ShoSho. De ontwikkeling van de Friese versie wordt door Stichting De Friesland gefinancierd.

Twee vliegen in één klap

Nadat het Fries aan de Speakaboo-app is toegevoegd, zal deze app gebruikt worden voor een grootschalig onderzoek naar de Friese en Nederlandse klankverwerving bij Friestalige kinderen. Op deze manier wordt de komende twee jaar in kaart gebracht hoe en in welke volgorde Friestalige kinderen de klanken van het Fries en het Nederlands verwerven. Dit fonologische onderzoek wordt gefinancierd door Stichting Fryske Akademy Fûns.

Door de ontwikkeling van de Friese versie van de Speakaboo-app en het fonologische onderzoek worden twee vliegen in één klap geslagen. Logopedisten beschikken over een gestandaardiseerd instrument waarmee ze de fonologische verwerving van jonge Friestalige kinderen kunnen onderzoeken. Daar komt bij dat de betrouwbare informatie over de verwervingsvolgorde van de Friese klanken hen vervolgens houvast geeft in de therapie.

Bron: Persbericht Fryske Akademy

 

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan