Een kindcentrum is een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar met onderwijs, kinderopvang, zorg, sport, spel en cultuur. Maar liefst 40% van de ouders zou hun kind liefst naar een kindcentrum laten gaan. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, uitgevoerd door onderzoeksbureau Oberon.

Ouders kiezen om verschillende redenen voor kindcentra, blijkt uit het onderzoek naar motieven. In de eerste plaats spreekt de gezamenlijke aanpak hen aan. Vooral omdat er daarmee aandacht is voor de brede ontwikkeling van hun kind (op sociaal, emotioneel en cognitief gebied) en omdat er professionals met verschillende deskundigheden samenwerken. Daarnaast hechten ouders veel belang aan een veilige en vertrouwde omgeving en waarderen ze de praktische voordelen van een kindcentrum. De hoogste scores uit het onderzoek naar motieven krijgen: Halen en brengen wordt eenvoudiger met alles op een plek en Een goede band met vaste professionals.

Onderwijs en opvang anders inrichten

De wijze waarop Nederland onderwijs en kinderopvang heeft ingericht moet anders vindt voorzitter Kindcentra 2020, Gijs van Rozendaal: “Ouders willen in toenemende mate de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een kindcentrum. Kinderen hebben recht op een optimale ontwikkeling. Daarom willen we dat integrale voorzieningen voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar mogelijk worden. In een kindcentrum wordt gewerkt volgens één visie; met doorlopende ontwikkelingslijnen, met dagarrangementen en zorg die dichtbij is. Kinderen worden zo in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen.”

Breder aanbod van belang

Ouders die, via het onderzoek, voor het eerst kennismaken met een kindcentrum is gevraagd naar hun verwachtingen ten opzichte van de huidige school of kinderopvang. Zij vinden het vooral van belang dat een kindcentrum een breder aanbod verzorgt van educatieve, sportieve, culturele en creatieve activiteiten. Zij willen dat hun kind meer wordt uitgedaagd om talenten en interesses te ontwikkelen en verwachten op een kindcentrum een betere zorg voor hun kind. 40 procent van deze groep zou overstappen naar een kindcentrum als dit in de buurt is, 45 procent van hen weet het (nog) niet.

Persoonlijke verhalen van ouders

Oberon maakte, in opdracht van Kindcentra 2020, tien portretten zijn persoonlijke verhalen van moeders en vaders die in hun eigen woorden vertellen wat het kindcentrum voor hen en hun kinderen betekent. Die betekenis wordt in sterke mate bepaald door hun persoonlijke situatie, de kenmerken van hun gezin en de individuele ontwikkeling die hun kinderen doormaken. Deze verhalen zijn ook opgenomen in een speciale uitgave.

Petitie

Kindcentra 2020 – een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp – roept in een brede coalitie van werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra, de politiek op om op zo’n kort mogelijke termijn het recht op toegang tot kinderopvang voor kinderen van 2-4 én van 4-12 jarigen te realiseren én het mogelijk te maken kindcentra te vormen waar één organisatie kinderopvang en primair onderwijs kan aanbieden.

Downloads en links

Ouders over Kindcentra 2017 – onderzoek
Ouders over kindcentra –portretten
Leergang Directeur Inteegraal Kindcentrum (IKC)
Kindcentra2020
Petitie Kindcentra

Bron: AVS.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan