Waar moet positief jeugdbeleid zich op richten? Een brochure van het Nederlands Jeugdinstituut schetst de tien meest belangrijke factoren in het opgroeien en opvoeden van jeugdigen. De ‘top tien’ biedt een fundament voor het ontwikkelen van een positief jeugdbeleid.

In de laatste decennia is het jeugdbeleid en de praktijk  van de jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg sterk gericht geweest op het aanpakken van risicofactoren en problemen. Het besef groeit dat een sterkere oriëntatie op het stimuleren van de ontwikkeling van jeugdigen bijdraagt aan een positief  jeugdbeleid.

Positief jeugdbeleid

Om een positief jeugdbeleid te ontwikkelen, is inzicht nodig in de factoren die bijdragen aan een optimale ontwikkeling en tegenwicht kunnen bieden aan risico’s waaraan  jeugdigen blootgesteld worden. De NJi-brochure zet de belangrijkste factoren op een rij. Deze ‘top tien’ is gebaseerd op theorie en onderzoek naar factoren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugd en interventies die daarop gericht zijn.

Top tien

De top tien, die in de brochure wordt toegelicht, luidt als volgt:

1 Sociale binding
2 Kansen voor betrokkenheid
3 Prosociale normen
4 Erkenning en waardering voor positief gedrag
5 Steun van belangrijke volwassenen en voorzieningen in de omgeving
6 Constructieve tijdsbesteding
7 Competenties
8 Cognitieve vaardigheden
9 Schoolmotivatie (commitment to learning)
10 Positieve identiteit

Meerwaarde

De brochure biedt beleidsmakers en praktijkwerkers belangrijke aanknopingspunten voor de in te zetten activiteiten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Ze geeft in kort bestek aan waar die activiteiten op gericht moeten zijn. Ook laat de brochure zien welke wetenschappelijke basis daaraan ten grondslag ligt. Het biedt daarmee een fundament voor de verdere, concrete invulling van een positief jeugdbeleid.

Van de brochure is ook een korte versie beschikbaar. Hierin ontbreekt de uitgebreide theoretische verantwoording.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan