Vervuiling van oppervlaktewater en bodem stellen zwangere vrouwen bloot aan een cocktail van lage concentraties medicijnen. De kans bestaat dat kinderen hierdoor autisme ontwikkelen, blijkt uit onderzoek van drie Amerikaanse universiteiten.

Al langer is bekend dat door mens en dier uitgescheiden medicijnen in oppervlaktewater en bodem slecht afbreekbaar zijn. Gevolg is dat residuen terechtkomen in drinkwater en landbouwgewassen. Uit nieuw onderzoek,  gepubliceerd in Neuroscience Letters*, blijkt dat lage concentraties van deze middelen in menselijke cellen genen beschadigen die verantwoordelijk zijn voor ontwikkeling van de hersenen. Dat meldt de VVM, netwerk van milieukundigen. Eerder onderzoek wees al uit dat psychofarmaceutische middelen door de darm en placenta heen gaan en zo de hersenen van het zich ontwikkelende embryo bereiken.

Maatregelen nodig

Het nieuwe onderzoek maakt duidelijk dat het voorkomen van de milieukringloop van humane en veterinaire medicijnen meer aandacht behoeft. Gezien het belang voor de volksgezondheid dient hiertoe in de hele medicijnketen met spoed een pakket maatregelen ontwikkeld te worden. Geneesmiddelen zijn immers, in tegenstelling tot pesticiden, niet gemakkelijk uit te bannen of te vervangen.

Groene Farmacie

Om dit onderwerp te agenderen, vindt op initiatief van de VVM, het netwerk van milieuprofessionals, op 27 oktober a.s. het symposium Groene Farmacie plaats. Er komen sprekers uit de VS, Duitsland en Zweden, waaronder Gaurav Kaushik, de hoofdauteur van het onderzoek over de relatie tussen medicijnvervuiling en autisme. De voertaal van de conferentie is Engels en de dag vindt plaats bij het Universitair Medisch Centrum van Utrecht. Ga voor meer informatie naar de VVM-website.

* Gaurav Kaushik, Yu Xia, Jean C. Pfau, Michael A. Thomas, Dysregulation of autism-associated synaptic proteins by psychoactive pharmaceuticals at environmental concentrations, Neuroscience Letters, September 28 2017.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan