De kwaliteit van het VVE-aanbod in Europa is niet overal gelijk. In sommige landen krijgen kinderen uit achtergestelde groepen minder kwaliteitsvolle opvang aangeboden, terwijl in andere landen de kwaliteit wel gewaarborgd blijft voor kansarme groepen. Het aanbod behoeft grondige institutionele vernieuwing.

Dat blijkt uit het CARE-onderzoek van een netwerk van elf Europese onderzoeksinstellingen waarover kinderopvangtotaal.nl bericht. Drie jaar lang heeft het netwerk gewerkt aan richtsnoeren voor een meer kwaliteitsvol, efficiënter en inclusiever aanbod van vóór- en vroegschoolse educatie (VVE). Onder VVE verstaan de onderzoekers  het ganse aanbod van voorzieningen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Daarin staan kinderopvang en kleuteronderwijs centraal. Doel van het onderzoek is te komen tot een Europees kwaliteitskader voor voorschoolse voorzieningen.

Soft skills

De onderzoekers stelden vast dat ouders meer aandacht vragen voor ‘soft skills’, zoals creativiteit, leergierigheid, emotionele zelfregulerend en interpersoonlijke vaardigheden. Ouders met een migratieachtergrond benadrukken juist het belang van pre-academische vaardigheden, zoals taal. Een ander nieuw kwaliteitskenmerk van VVE is de interactie tussen kinderen onderling. Ook pleit het CARE-team voor een sterkere integratie tussen spel en leeractiviteiten.

Opvallend is dat juist kinderen uit de betere milieus gebruik maken van het VVE-aanbod, terwijl kansarme kinderen er potentieel de grootste voordelen uit halen. Volgens de onderzoekers is het niet voldoende om financiële drempels te verlagen; er is behoefte aan een grondige institutionele vernieuwing van het aanbod.

Aanbevelingen

Onderzoeksinstituut HIVA, onderdeel van de Universiteit Leuven, stelde acht aanbevelingen voor inclusiviteit op:

  1. Integreer zoveel mogelijk de kinderopvang en het kleuteronderwijs (wat bijvoorbeeld in Vlaanderen nog steeds gescheiden is);
  2. Vermijd marktwerking in de voorzieningen, want daarmee wordt minder rekening gehouden met sociale doelstellingen;
  3. Een genereuze overheidsfinanciering is wél een slimme investering; die maakt immers meer kwaliteitsvolle voorzieningen mogelijk, en die hebben op lange termijn een hoger maatschappelijk rendement. ‘Elke euro die (in Europa) in vve geïnvesteerd wordt, wordt op termijn gemiddeld 4,4 maal terugverdiend door hogere arbeidsparticipatie van moeders, maar vooral door een betere ontwikkeling van de vaardigheden van kinderen en door preventie van armoede op langere termijn’;
  4. Investeer in de sociale en cultuurgevoeligheid van het personeel in VVE-voorzieningen: ‘Naarmate Europese samenlevingen diverser worden, moeten deze kwesties behandeld worden in de opleiding van de professionals uit de sector’;
  5. Zorg voor een goede etnisch-culturele mix in de voorzieningen, om segregatie te voorkomen;
  6. Investeer in taalstimulering voor anderstalige kinderen. Juist op jonge leeftijd is het makkelijker om de taalkloof te overbruggen;
  7. Pas de dienstverlening aan op maat van de gezinnen;
  8. Betrek de ouders meer in de activiteiten.

Meer weten?

Lees hier de samenvatting van het onderzoek. Alle rapporten, alsook een uitgebreide bibliotheek van video-materiaal,staat op de webstek van het CARE project. Contact: ides.nicaise@kuleuven.be

Bron: kinderopvangtotaal.nl

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan