De zwangerschapsuitkomsten van asielzoekers zijn vaak veel ongunstiger dan die van andere vrouwen in Nederland. Gedurende hun zwangerschap spelen regelmatig factoren die de kans op nadelige uitkomsten kunnen vergroten. Specifieke indicatoren voor nieuwkomers in de perinatale gezondheidsregistratie kunnen hier verbetering in brengen.

Onderzoek van het UMCG Groningen, Erasmus MC en GGD GHOR laat zien hoe vaak potentiële risicofactoren voorkomen bij zwangere asielzoekers in Nederland. In deze studie werden 2831 bevallingen tussen 2016 en 2020 van bewoners van asielzoekerscentra (AZC) in Nederland onder de loep genomen. De onderzoekers brachten in kaart hoe vaak verschillende risicofactoren voor nadelige perinatale uitkomsten voorkomen bij asielzoekende vrouwen in Nederland.

Meer geboortes en tienerzwangerschappen

Opvallend was dat de meeste moeders al zwanger waren bij aankomst in het AZC. Het aantal geboorten was het hoogst in de tweede maand van verblijf. Ook raakten veel vrouwen kort na aankomst in Nederland zwanger, gezien de piek in geboortes tussen 9 en 12 maanden na aankomst. Er werden in totaal relatief meer kinderen geboren bij moeders in een AZC dan bij Nederlandse moeders. Dit verschil was het grootst onder jonge moeders (vrouwen tot 19 jaar); in de studieperiode kregen zij zeven keer vaker een kind dan tieners in de Nederlandse bevolking. Een mogelijke verklaring is dat asielzoekers, onderweg of na aankomst in Nederland, wellicht minder toegang hadden tot reproductieve gezondheidszorg in het land van herkomst.

Discontinuïteit van zorg

Circa 70 procent van alle asielzoekende vrouwen werd tijdens de zwangerschap minstens één keer overgeplaatst van het ene AZC naar het andere. Dit kan de continuïteit van de zorg belemmeren en voor extra stress zorgen bij de zwangere. Als de zwangere een verblijfsstatus krijgt en het AZC verlaat, is het de bedoeling dat ze zelf contact opneemt met een verloskundige. De vraag is in hoeverre vrouwen hiervan op de hoogte zijn en weten hoe ze dit moeten doen.

Zorg op maat

“Deze vrouwen moeten hun leven heropbouwen in een nieuw land. Tegelijkertijd zijn zij in verwachting”, aldus eerste auteurs Julia Tankink en Anouk Verschuuren. “Onze studie laat zien dat er gedurende de zwangerschap vaak factoren spelen die de kans op nadelige uitkomsten mogelijk vergroten. Dit onderstreept het belang van op maat gemaakte en tijdige reproductieve en perinatale gezondheidszorg voor vrouwen in het AZC. ”Om het ontwikkelen van interventies, beleid en onderzoek te ondersteunen, pleiten de onderzoekers voor het opnemen van specifieke indicatoren voor nieuwkomers in de perinatale gezondheidsregistratie.

Childbirths and the Prevalence of Potential Risk Factors for Adverse Perinatal Outcomes among Asylum Seekers in The Netherlands: A Five-Year Cross-Sectional Study

Meer lezen over dit onderwerp?

Vorig jaar verscheen op het Kennisplatform Integratie & Samenleving dit artikel over het isolement en de gezondheidsrisico’s van zwangere statushouders

Bron: centeringzorg.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan