Zwangerschap verhoogt risico op complicaties bij coronabesmetting

0
1267

Zwangere vrouwen zijn een hoog-risicogroep als het gaat om COVID-19. Zij lopen meer gezondheidsrisico’s. Ook is er een verhoogde kans op vroeggeboorte. Dit blijkt uit het meest omvangrijke onderzoek tot nu toe naar COVID-19 tijdens de zwangerschap.

Tot op heden was het onzeker of COVID-19 voor zwangere vrouwen een verhoogd risico betekent. Gegevens uit deze studie, waarover voedingsgeneeskunde.nl bericht, maken dat nu wel waarschijnlijk.

Bevindingen

De meest voorkomende klinische uitingen van COVID-19 bij zwangerschap waren koorts (40%) en hoesten (39%). Resultaten uit laboratoriumonderzoek wezen het vaakst op een verhoogd niveau van de ontstekingsmarker C-reactief proteïne (49%) en daling van het aantal witte bloedcellen (35%). In vergelijking met niet-zwangere vrouwen in de vruchtbare leeftijd hadden zij minder kans op koorts en spierpijn. Hun situatie was echter van dien aard dat zij eerder op de intensive care moesten worden opgenomen en beademing nodig hadden.

Uit het onderzoek blijkt dat er, vergeleken met zwangeren zonder de ziekte, sprake is van een verhoogde kans op vroeggeboorte bij zwangere vrouwen met COVID-19. Pasgeborenen van moeders met de ziekte liepen een relatief hoog risico om in een couveuse te moeten worden verzorgd. Een kwart van hen onderging dat daadwerkelijk.

Het aantal sterfgevallen bedroeg 73 (0,1%), een relatief laag aantal dat echter correspondeert met het gegeven dat ook anderen in de jongere leeftijdscategorie maar zelden aan de ziekte komen te overlijden. Bij 2271 vrouwen, 13% van degenen met gediagnosticeerde of vermoede besmetting, verliep COVID-19 ernstig. Voor een dergelijk verloop werden als geassocieerde risicofactoren gevonden:

  • leeftijd (1058 vrouwen);
  • hoog BMI (877 vrouwen);
  • chronische hoge bloeddruk (858 vrouwen);
  • reeds bestaande diabetes (858 vrouwen).

Van de zwangeren met COVID-19 moest 4% (10.901 vrouwen) op de IC worden opgenomen, 3% (10.713 vrouwen) had beademing nodig en 0,4% (1935 vrouwen) een hart-longmachine. Belangrijkste risicofactor voor IC-opname en voor de noodzaak tot beademing was reeds bestaande comorbiditeit (respectievelijk 320 en 313 vrouwen).

Over het onderzoek

Wetenschappers uit een reeks landen bundelden de informatie die wereldwijd beschikbaar is tot een overzicht van klinische uitingen, risicofactoren en zwangerschapsuitkomsten in relatie tot het virus SARS-CoV-2. Voor het onderzoek zijn alle relevante data uit cohortstudies meegenomen, gepubliceerd tussen december 2019 en eind juni 2020. De studies zijn ontleend aan een reeks databases en aangevuld met gegevens uit preprints, sociale media en referentielijsten. Het is een lopende systematische review en meta-analyse, zodat de resultaten periodiek een update kunnen krijgen. Er werden 77 studies in de review/meta-analyse opgenomen, waaraan vrouwen deelnamen die op dat moment zwanger waren of recentelijk waren geweest. De meeste studies kwamen uit de Verenigde Staten (26 ofwel 34%) en China (24; 31%). De andere werden verricht in Italië (7), Spanje (6), Frankrijk (3) en het Verenigd Koninkrijk (3) plus elk één in België, Brazilië, Denemarken, Israël, Japan, Mexico, Nederland en Portugal. In sommige studies werden zwangere vrouwen met niet-zwangere vrouwen vergeleken, in andere zwangeren met en zonder COVID-19.

Een deel van de (ex-)zwangere vrouwen had positief getest op het virus of had weliswaar geen COVID-19 bevestiging, maar was daar door klinische symptomen wel voor verdacht. Beide tezamen genomen had 10% van de vrouwen (11.432) die zich om uiteenlopende redenen bij het ziekenhuis vervoegden of er werden opgenomen, de ziekte waarschijnlijk of zeker.

Bron: voedingsgeneeskunde.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here