Ondersteuning tijdens de zwangerschap en in de eerste 6 maanden is cruciaal voor de gehechtheidsrelatie en het voorkomen van jeugdtrauma’s. De Gezondheidsraad heeft hier te weinig oog voor, vinden het NIP, NVO, DAIMH en Babywerk, de initiatiefnemers van 1001 Kritieke Dagen. Reden voor hen om een brief te sturen naar minister De Jonge (VWS).

De brief betreft een reactie op het advies van de Commissie Vroegkinderlijke gehechtheid en de preventie van jeugdtrauma’s van de Gezondheidsraad. De vier organisaties zijn op zich blij dat de Gezondheidsraad aandacht vraagt voor het belang van de eerste levensfase en onderschrijven dat ernstige negatieve jeugdervaringen verband houden met het ontstaan van psychische en fysieke gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Minder positief is men echter over het feit dat jeugdtrauma in het advies wordt versmald tot kindermishandeling en dat de focus ligt op (de effectiviteit van) losse interventies die specifiek zijn gericht op hechting. Deze ‘hechting-interventies’ zijn vaak effectiever als het kind 6 maanden of ouder is, zo blijkt uit het advies. Die conclusie kan de indruk wekken dat het helemaal geen zin heeft iets te doen aan hulp of ondersteuning tijdens de zwangerschap en de eerste 6 maanden.

Cruciale periode

Volstrekt ten onrechte, vinden de initiatiefnemers van 1001 Kritieke Dagen. De zwangerschapsperiode en de eerste zes levensmaanden zijn juist cruciaal als het gaat om:

  • het reguleren van stress
  • het verbeteren van de co-regulatie tussen ouder en kind (en daarmee de emotieregulatie)
  • het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders
  • de bonding tussen ouders en kinderen (de voorloper van gehechtheid)

Advies Kansrijke Start

De briefschrijvers wijzen er verder op dat het te veel inzetten op losstaande interventies, kan leiden tot een diagnose-stoornis-behandeling-denken. Dit doet geen recht aan de complexiteit van het ontwikkelingsverloop van het jonge kind binnen de relatie met ouders en evenmin aan de bredere context (gezin, relaties, omgeving, maatschappelijke factoren), die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van eventuele problemen bij het (jonge) kind. Het verzoek aan minister De Jonge is deze punten mee te nemen in de (uitwerking van) zijn aangekondigde programma Kansrijke Start (Rijksoverheid.nl).

Verder lezen

Lees de volledige reactie vanuit 1001 Kritieke Dagen (pdf)

Zie ook: Input vanuit 1001 Kritieke Dagen voor landelijk programma VWS (25 april 2018)

Naar het themadossier 1001 Kritieke Dagen

Het advies van de Gezondheidsraad: De ouder-kind relatie en jeugdtrauma’s

Bron: psynip.nl

https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2018/1001-kritieke-dagen-richting-vws-kijk-kansrijke-start-alleen-naar-hechting/

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan