Stimuleer bewegen binnen jeugdgezondheidszorg met aantrekkelijk binnenruimtes

0
225

Hoe kun je bewegen en het gesprek daarover stimuleren? Om dat te weten te komen, gaan vijf organisaties uit de jeugdgezondheidszorg hun wacht- en consultruimtes de komende drie maanden beweegstimulerend inrichten. In het kader van deze pilot, gericht op kinderen tot vier jaar en hun ouders, zijn al diverse beweegstimulerende producten ontwikkeld.

Van jongs af aan voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt in de eerste zes maanden gelegd. De Gezondheidsraad (2017) benadrukt daarom ook niet voor niets dat het er bij jonge kinderen vooral om gaat dat zij gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren.

Kinderen die motorisch minder vaardig zijn, bewegen ook minder. Daarbij toont onderzoek aan dat jonge kinderen met motorische achterstanden ook later in de kindertijd en op volwassen leeftijd minder bewegen en een grotere kans op overgewicht hebben.

Om bewegen goed aan te leren, is het belangrijk kinderen vanuit hun fysieke en sociale omgeving te stimuleren veelvuldig te oefenen. In een peiling van Opvoedinformatie Nederland met Kenniscentrum Sport & Bewegen (2019) geeft 77% van de 520 bevraagde ouders aan dat bij het consultatiebureau niet wordt gesproken over bewegen. Terwijl 71% van de ouders hier wel behoefte aan heeft. Hier liggen kansen voor de jeugdgezondheidszorg.

Uitnodigende inrichting

Gaan ouders en jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en (dokters)assistenten vaker met elkaar in gesprek over het stimuleren van bewegen als de inrichting daartoe uitnodigt? Dat is de vraag die centraal staat bij de vijf JGZ-organisaties die deelnemen aan de pilot: GGD Gelderland Zuid, GGD Limburg Noord, GGD regio Utrecht en SAG Zorgontwikkeling BV Amsterdam (twee locaties). Op initiatief van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid bereiden zij de start van de pilot voor.

Aantrekkelijke binnenruimte

In de pilot wordt op eenvoudige wijze een binnenruimte gecreëerd die uitstraalt dat bewegen belangrijk is en jonge kinderen aanzet tot bewegen. Dit vergroot de bewustwording van ouders over het belang van bewegen voor jonge kinderen en laat zien dat bewegen eenvoudig in het dagritme van kinderen en ouders past.

Beweegstimulerende producten

Maar hoe realiseer je een binnenruimte met beweegstimulerende inrichting? Op basis van twee brainstormsessies met de pilotlocaties zijn laagdrempelige en uitnodigende beweegstimulerende producten ontwikkeld. Namelijk:

De Beweegspiegel
Bij de Beweegspiegel hoort naast de spiegel zelf een dobbelsteen. Bij elk vlak van de dobbelsteen hoort een beweging die overeenkomt met een beweging die een dier maakt. Kinderen gooien de dobbelsteen en voeren vervolgens de beweging van het betreffende vlak uit voor de spiegel zodat ze zelf zien hoe ze bewegen.

De Beweegwand
De Beweegwand bestaat uit een tekening op de muur met hieraan een aantal ‘knoppen’. Aan deze knoppen hangen attributen waar kinderen mee kunnen bewegen zoals hoepels, een bal en klossen.

Het omkleedkussen
De oefeningen bij het omkleedkussen tonen verschillende oefeningen die ouders met hun kind kunnen uitvoeren bij het omkleden.

De Floorgraphics
Deze vloerstickers in verschillende vormen en patronen dagen kinderen uit om te bewegen binnen het consultatiebureau. Ze verplaatsen zich bijvoorbeeld door intensief te bewegen volgens een patroon naar verschillende ruimtes of andere plekken.

Beweegcommode
Het omkleden en het meten en wegen van kinderen vindt meestal plaats op tafels. Deze tafels zijn vervangen door de Beweegcommode. Terwijl het meten en wegen plaatsvindt op de commode, kunnen kinderen onder de commode zitten en bewegen.

Het Beweegobject|
Kinderen klimmen op dit verplaatsbare karretje met meekijktrap. Zo kunnen ze meekijken bij het omkleden, meten en wegen van broertjes of zusjes.

Inspiratiegids

De vijf organisaties gaan de producten de komende drie maanden testen. Op basis van deze ervaringen wordt een inspiratiegids gemaakt voor andere JGZ-organisaties, zodat ook zij gebruik kunnen maken van alle opgedane kennis en ervaring.

De pilot met beweegstimulerende inrichting in de jeugdgezondheidszorg is onderdeel van de Kleine Beweegagenda, die voortkomt uit het deelakkoord Vaardig in Bewegen uit het Sportakkoord.

Heb je een vraag of wil je meer informatie, neem dan contact op met Rebecca Beck of Noor Willemsen.

Ook interessant:

Whitepaper ‘Van jongs af aan vaardig in Bewegen’
Workshop motorische ontwikkeling en bewegen
Spelenderwijs bewegen met de allerkleinsten

Bron: allesoversport.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here