Eén op de tien vrouwen krijgt te maken met een depressie na de bevalling, ook wel postpartum depressie (PPD) genoemd. Een screeningslijst helpt om de gezondheidsuitkomsten voor moeders te verbeteren.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van jeugdarts Angarath van der Zee aan de Universiteit Twente. In het onderzoek is gekeken naar het gebruik van de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS, een screeningslijst gericht op het signaleren van PPD.

PPD komt veel voor, maar de symptomen worden vaak gemist door zorgprofessionals die vrouwen in de postpartum periode zien. Dit kan tot gevolg hebben dat vrouwen met PPD pas maanden later of helemaal geen behandeling krijgen. Investeren in vroegtijdige opsporing van PPD is daarom van belang voor zowel de moeders, hun kinderen en familie, als voor de samenleving als geheel. De JGZ biedt een uitstekende setting om herhaaldelijk te screenen op PPD, omdat JGZ-professionals in het eerste jaar na de geboorte veelvuldig contact hebben met het merendeel van de moeders. Bovendien is met de Edinburg Postnatal Depression Scale (EPDS) een geschikt instrument beschikbaar om een dergelijke screening uit te voeren. Op deze manier kunnen moeders die scoren op PPD kunnen worden geadviseerd of worden doorverwezen naar de reguliere zorg.

Gebleken is dat het screenen door de Jeugdgezondheidszorg 1, 3 en 6 maanden na de bevalling – en het adviseren en doorverwijzen – resulteert in betere uitkomsten voor de moeders. Moeders hebben minder depressieve klachten, meer vertrouwen in de eigen opvoedingsvaardigheden, minder angstklachten en een beter algemeen mentaal welbevinden. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen op de leeftijd van 1 jaar is geen meetbaar effect van screenen op PPD gevonden. Dit vraagt om verder onderzoek.

AdvertentieVroeg-congres artikel

Screenen op PPD helpt moeders dus maar reduceert ook de maatschappelijke kosten van PPD, qua werk en zorggebruik. Dit vraagt om een landelijke implementatie van deze screening en optimalisatie van het verdere zorgpad. Ook moet worden nagegaan hoe angst het best kan worden gesignaleerd. Beperkte investeringen kunnen dus sterk bijdragen aan reductie van PPD. Dit vergroot het welzijn van moeders en hun kinderen.

Bron: postup.nl

Zie ook:
Maak angst en depressie bij zwangere vrouwen bespreekbaar
Met depressiepreventie rond bevalling valt wereld te winnen
Online tool ondersteunt zwangeren bij depressieve gevoelens

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeglezing - artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

"*" geeft vereiste velden aan