Het rotavirus veroorzaak braken, diarree en koorts. Vrijwel alle jonge kinderen lopen het virus op. Zuigelingen met medische risicofactoren tegen acute darminfectie zijn dan extra kwetsbaar. Vaccinatie van alleen deze risicokinderen lijkt onvoldoende bescherming te bieden. Waarschijnlijk is voor alle baby’s een landelijke vaccinatiestrategie nodig, resulterend in groepsimmuniteit.

Dat concludeert Fien van Dongen van het UMC Utrecht in haar proefschrift op basis van de resultaten van de RIVAR-studie. De afkorting staat voor: Risk-group Infant Vaccination Against Rotavirus. Zij onderzocht of rotavirusvaccinatie effectief is bij zuigelingen met medische risico’s

Specifieke groepen, zoals kinderen met een hoog risico op ernstige darminfectie als gevolg van infectie met het rotavirus (zoals te vroeg geborenen of geboren met aangeboren afwijkingen) zijn meestal uitgesloten van grootschalige klinische studies. Maar onderzoek bij gezonde kinderen is niet altijd representatief voor alle kinderen. Het is daarom belangrijk om te onderzoeken of een rotavirusvaccin ook kinderen met risicofactoren beschermt tegen braken en diarree veroorzaakt door het rotavirus. Daarnaast is het relevant om te onderzoeken welke vaccinatiestrategie – doelgroepgericht of algemeen – dan de beste optie is.

Onvoldoende bescherming

Na follow-up vanaf de geboorte tot 18 maanden bij risicokinderen uit dertien Nederlandse ziekenhuizen die deelnamen aan het RIVAR-onderzoek, bleek dat de werkzaamheid van het vaccin slechts 30 procent was (bij 719 gevaccineerde zuigelingen). Dit in tegenstelling tot eerdere studies die aantoonden dat vaccinatie voor meer dan 80 procent effectief beschermde tegen ernstige infecties bij gezonde kinderen. Het vaccin leek over het algemeen goed te worden verdragen door zuigelingen in de risicogroep, maar de vaccinatiegraad in deze populatie was slechts 52,3 procent.

Algemene vaccinatie

Het vaccineren van enkel risicokinderen lijkt daarom niet de juiste strategie te zijn voor preventie van een rotavirusinfectie. De Gezondheidsraad heeft daarom besloten de rotavirusvaccinatie niet in te voeren voor deze risicogroep. De meest logische stap zou een algemene vaccinatie zijn van alle zuigelingen via het Rijksvaccinatieprogramma, zeker als het vaccin goedkoper zou worden.

Fien van Dongen legt uit wat vaccinatie van alle kinderen zou inhouden: “We weten uit ervaringen in andere landen dat via een landelijke vaccinatiestrategie groepsimmuniteit kan worden bereikt die indirect ook kinderen met medische risicofactoren beschermt. Wij zijn van mening dat een algemene vaccinatie tegen het rotavirus een groot deel van de met rotavirus geassocieerde ziekenhuisopnames en ernstige acute darminfectie bij zowel kinderen met risicofactoren als bij gezonde kinderen kan voorkomen.”

Onderontwikkeld immuunsysteem

Over een mogelijke verklaring van het beperkte effect van het vaccin zegt ze: “Het is waarschijnlijk een combinatie van factoren. Eén van die factoren is een onvolgroeid immuunsysteem: bij te vroeg geboren kinderen is de immuunrespons over het algemeen minder goed ontwikkeld. Zij reageren dus waarschijnlijk ook minder goed op dit vaccin. Daarnaast zijn veel van deze kinderen – ook al zijn ze niet prematuur – in de eerste levensweken ernstig ziek. Ze blijven na de geboorte gemiddeld 28 dagen in het ziekenhuis, met de nodige ondersteuning voor allerlei vitale functies, die ook een verstorend effect kunnen hebben op het immuunsysteem. En de eerste dosis van de rotavirusvaccinatie moet vroeg in het leven worden gegeven, bij voorkeur tussen 6 en 9 weken na de geboorte.”

Rotavirus-infectie

Vrijwel alle kinderen jonger dan 5 jaar lopen het rotavirus op. Het is een besmettelijke ziekte, waarbij een acute ontsteking van maag en darmen optreedt, wat leidt tot braken, diarree en koorts. Ofschoon de meeste kinderen er niet erg ziek van worden, bezoeken ieder jaar tienduizenden ouders jaarlijks met hun kind een arts als gevolg van een infectie met het rotavirus. Jaarlijks worden in Nederland gemiddeld 3.600 kinderen jonger dan 5 jaar in het ziekenhuis opgenomen met uitdrogingsverschijnselen als gevolg van het rotavirus, onder wie overigens ook veel gezonde kinderen. Ieder jaar overlijden in Nederland 5 tot 6 kinderen aan de gevolgen van een rotavirusinfectie; deze sterfgevallen treden meestal op bij kinderen met een medische risicofactor. De Gezondheidsraad heeft in zijn meest recente advies (juni 2021) aangegeven om vaccinatie tegen rotavirus in te voeren in het Rijksvaccinatieprogramma voor alle zuigelingen.

Bron: umcutrecht.nl

Zie ook:

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek Vroeg

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van moeder en kind? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan