Inzet SPARK brengt opvoedproblemen eerder in beeld

Opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen kunnen eerder worden gesignaleerd door ouders en de jeugdgezondheidszorg door de inzet van SPARK (Structured Problem Analysis of Raising...

Ouders kunnen kinderen tot gezonder gewicht bewegen

In het voorkomen van obesitas bij kinderen spelen de ouders een belangrijke rol. Een goede ouderbegeleiding kan ervoor zorgen dat zij meer groente en...

Voorlezen krijgt stimulans met lancering online platform

Ongeveer 25% van de Nederlandse leerlingen verlaat de basisschool met een leesachterstand. Het nieuwe online platform De Voorleeshoek wil daar verandering in aanbrengen. Het...

Uitdagingen voor kwaliteitsverbetering van de prenatale screening

De relatief lage opkomst van zwangere vrouwen voor de combinatietest lijkt samen te hangen met een positieve attitude ten opzichte van het Down syndroom...

Misverstanden over kinderen met ADHD de wereld uit

Kinderen met ADHD hebben geen tekort aan aminozuren en behandeling met voedingssupplementen is dus niet nodig.  Ook zijn er geen verschillen tussen kinderen met...

Online cursus helpt relatie in vijf stappen babyproof maken

Een baby komt vaak letterlijk tussen ouders in te staan. Meer dan de helft van de stellen beleeft na de komst van hun kind...

Rotterdam investeert met succes in voorschoolse vroegsignalering

Sinds 1 januari kunnen instellingen voor kinderopvang in Rotterdam gebruik maken van het Voorschoolmaatschappelijk Werk (VSMW). Ook zijn de betrokken maatschappelijk werkers beschikbaar voor...

Ontwikkeling kinderen gebaat bij kinderopvang

Kinderopvang blijkt van wezenlijk belang te zijn voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen. Wel is nog meer onderzoek nodig naar de...

Nieuw lectoraat richt onderzoek op opvoedingswaarden en – dilemma’s

Maike Kooijmans is aangesteld als lector bij Fontys Hogeschool Pedagogiek om het lectoraat ‘Opvoeden voor de toekomst’ vorm te geven. Het lectoraat gaat  een...

Kinderdagverblijf goede plek om groente- en fruitconsumptie op peil te brengen

Het merendeel van de kinderen eet onvoldoende groente en fruit. Het verhogen van de groente- en fruitconsumptie blijkt kinderdagverblijven goed mogelijk, mits dit blijvende...