Een kind op de NICU is een stressvolle gebeurtenis. Dat geldt ook voor vaders. Het is belangrijk dat hulpverleners oog hebben voor eventueel niet benoemde of geuite gevoelens bij de vader.

Dat blijkt uit onderzoek aan de Bournemouth University waarvan kennispoort-verloskunde.nl medling maakt. Het onderzoek is gepubliceerd onder de titel Experience of fathers with babies admitted to neonatal care units: A review of the literature. De studie brengt in beeld wat er bekend is over de ervaringen van vaders met een kind op de NICU (Neonatale Intensive Care Unit).

Bezoek na werktijd

Vaders van premature kinderen scoren hoger op depressiescores dan vaders van op tijd geborenen kinderen. Uit de resultaten van de 27 geïncludeerde studies kwamen vier hoofdthema’s naar voren: stress & angst, informatievoorziening, sekseverschillen en emoties.

Veel vaders starten weer met werken in de periode dat hun kind op de NICU ligt. Informatievoorziening is voor mannen dan ook anders dan voor vrouwen. Zo komen zij vaker ’s avonds langs in verband met hun werk. Ook krijgen zij informatie vaker via de moeder en hebben zij minder contact met de behandelaars gedurende de werkuren.

Verbeterpunten voor vaderbegeleiding

De onderzoekers suggereren dat er mogelijkheden zijn die vaders faciliteren in deze stressvolle periode, bijvoorbeeld langere bezoeken en interventies gericht op de vader-kindbinding. De beschikbaarheid van relevante medewerkers in de avonduren is eveneens van belang, zowel voor het geven van informatie als het beantwoorden van vragen van de vader.

Uit meerdere studies kwam naar voren dat er ook emotioneel kwetsbare vaders zijn. Mogelijk zou hier prenataal op gescreend kunnen worden, zodat deze vaders direct goed begeleid kunnen worden. Een goede communicatie tussen de verloskundige en het neonatale team is daarbij van belang.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan