Vereniging DAIMH biedt een onderkomen aan iedere professional die betrokken is bij de geestelijke gezondheidszorg van nog ongeboren kinderen, baby’s, peuters en kleuters. DAIMH bevordert en erkent opleidingen op het gebied van Infant Mental Health (IMH) en volgt prominent wetenschappelijk onderzoek rondom de mentale ontwikkeling van het jonge kind.

Sinds de oprichting heeft DAIMH (Dutch Association for Infant Mental) niet stilgestaan. Anno 2016 is het IMH denken niet meer weg te denken uit met name de GGZ. Dankzij gespecialiseerde teams en behandelcentra is er nu een meer gedifferentieerd hulpaanbod voor het (zeer) jonge kind en zijn verzorgers. Ook steeds meer particuliere GGZ-praktijken richten zich specifiek op de doelgroep -9 maanden tot 6 jaar. Daarnaast is de moeder in spe meer in beeld gekomen. Denk aan POP-poli’s en de oprichting van het LKPZ door oud-bestuurslid Mijke Lambregtse-van den Berg. De DAIMH beheert het ledenregister van IMH-specialisten, een nog steeds groeiend aantal professionals.
Oogst in vogelvlucht
De oogst van tien jaar DAIMH  ziet er als volgt uit:

Opleiding IMH-specialist
De DAIMH heeft onder de bevlogen leiding van Marja Rexwinkel en Marieke van Dam aan de wieg gestaan van de tweejarige opleiding tot IMH-specialist aan de RINO te Amsterdam. Inmiddels zijn er steeds meer opleidingsinstanties die basis en gevorderde cursussen aanbieden op het gebied van IMH. Gevolg is dat er een meer gedifferentieerd aanbod ontstaat in diagnostiek en behandelinterventies toegespitst op zowel de ouder-kind relatie pur sang als het kind met ‘special needs’ en zijn ouders.

Lesprogramma
IMH is inmiddels een vast onderdeel van het lesprogramma van de opleidingen Klinische Psychologie en Psychotherapie. Met de komst van hoogleraar IMH Hedwig van Bakel, tevens lid van de wetenschappelijke commissie DAIMH, is IMH een erkend aandachtsgebied geworden binnen het wetenschappelijk speelveld. De DAIMH verzorgt al jaren symposia met als doel kennis te delen, recent nog samen met haar Vlaamse zustervereniging.

Onderzoek
De wetenschapscommissie van de DAIMH heeft in de afgelopen tien jaar niet stil gestaan. Recent product is een handzaam triage en screeningsinstument voor professionals. In 2011 is het IMH kenniscentrum opgericht in samenwerking met de Vlaamse collega’s en kwam het handboek Infant Mental Health uit, een bundeling van verworven kennis en ervaring van Nederlandse en Vlaamse IMH deskundigen. Ook is DAIMH deel van een internationaal netwerk: WAIMH (World Association for Infant Mental Health).

Ondersteuning
DAIMH-leden worden steeds vaker gevraagd om les te geven, ouder-kind centra te adviseren en mee te denken over te voeren beleid binnen de gemeenten. Door het instellen van een register tot IMH-specialist is de deskundigheid en expertise van onze leden als professional meer geborgd en erkend. In 2013 werd het Transitie Factsheet en het transitiedocument Vroeg Investeren Loont gepubliceerd.

Samenwerking
De vereniging beoogt een niet weg te denken gesprekspartner te zijn in relatie tot de overheid en diverse kenniscentra in Nederland. Anno 2016 zijn er verschillende stichtingen in Nederland die een veilige gehechtheid beogen van kinderen in verschillende contexten, zoals Stichting Meeleefgezin, Stichting Babywerk en vele anderen.

Lidmaatschap
Het DAIMH-lidmaatschap kent vele voordelen, zoals ontmoeting en uitwisseling met collega-vakgenoten, een erkende taakdifferentiatie in de GGZ-beroepenstructuur, korting bij studiedagen, workshops en congressen, en vermelding in het ledenregister op de site en dus nationale en internationale vindbaarheid. De kosten van het lidmaatschap bedraagt € 120,= per kalenderjaar. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Meer weten?
Op de recent vernieuwde website leest u meer over het reilen en zeilen van de DAIMH

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan