Een chronische ziekte heeft een negatieve invloed op de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Spel kan dit mogelijk ondervangen. Over het precieze belang hiervan is echter nog weinig bekend. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht gaan hier nu werk van maken. Hierover hebben ze een artikel gepubliceerd in het international tijdschrift  Neuroscience &Biobehavioral Reviews.

In Nederland heeft ongeveer 15% van de kinderen, dat zijn zo’n 600.000 kinderen van 0-18 jaar, een chronische ziekte. Zij hebben vaker te maken met sociale uitsluiting zoals pesten en eenzaamheid, doen minder vaak mee met leeftijdgenoten omdat ze geen lid van een (sport)vereniging zijn en hebben vaker last van angst, depressie en klachten zoals pijn en vermoeidheid.

Minder spelen

Chronische ziekten zoals taaislijmziekte, jeugdreuma, kanker, maar ook mentale stoornissen, hebben een negatieve invloed op de fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen, naast de impact van de ziekte zelf. De onderzoekers denken dat dit komt doordat chronisch zieke kinderen minder kans hebben om te spelen met leeftijdgenoten. Spelen zou daarom een belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van chronisch zieke kinderen. Hier wordt al wel aandacht aan besteed, maar incidenteel en veelal zonder wetenschappelijke basis. Door hun kennis te bundelen verwachten de onderzoekers meer te weten te komen over het belang van spel voor de ontwikkeling van kinderen en bij te kunnen dragen aan het voorkomen of verlichten van de gevolgen van chronische ziekten bij kinderen.

Kansen

De onderzoekers uit verschillende disciplines van de wetenschap (kindergeneeskunde, sociale wetenschappen, bètawetenschappen en neurowetenschappen) zien grote kansen in het bevorderen van spel bij deze kinderen. Auteur en neurobioloog Heidi Lesscher: “We weten behoorlijk veel over het belang van spel uit onderzoek bij ratten, maar spel bij de mens is lang niet zo uitvoerig onderzocht, en al helemaal niet bij chronisch zieke kinderen.”

Gelukkig ouder worden

“We zijn steeds beter in staat om kinderen met een chronische ziekte ouder te laten worden. Maar hoe we ze gelúkkig ouder kunnen laten worden, is minder belicht en onderzocht. Door het combineren van de kennis die we hebben uit fundamenteel onderzoek, de praktijk in het ziekenhuis én toegepast onderzoek gaan we onderzoeken of we de negatieve effecten van de ziekte op jonge leeftijd kunnen verminderen of voorkomen. Bijvoorbeeld door gerichte games te ontwikkelen als preventie of interventie,” legt auteur en kinderarts Sanne Nijhof uit.

Het volledige artikel staat  hier.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan