Meer aandacht voor zwangeren in kwetsbare omstandigheden 

0
183

Veel zwangeren kampen met financiële zorgen, relatieproblemen of een andere stressvolle thuissituatie. Dit kan negatief zijn voor de ontwikkeling van de baby. Voor het Erasmus MC-Sophia reden om een project uit te breiden om al tijdens de zwangerschap een risico op een bedreigde ouder-kindrelatie te signaleren. Ook volgen hulpverleners de gezinnen na de bevalling een jaar lang.

In Rotterdam is er veel zorgaanbod voor (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden en dan met name op praktisch gebied. Soms zijn er lacunes in het zorgaanbod dat zich specifiek richt op de ouder-kindrelatie: ouders vallen dan tussen wal en schip of verdwijnen bij zorg uit beeld. De continuïteit van de zorg staat dan onder druk doordat er niet goed genoeg zicht is op welke zorgtrajecten deze ouders doorlopen en met wat voor effect. Daarnaast komen gezinnen vaak pas in beeld als er problemen zijn, terwijl al tijdens de zwangerschap een risico op een bedreigde ouder-kindrelatie gesignaleerd kan worden. Daarmee gaat een belangrijke kans verloren. 

Connect2Grow

Connect2Grow is een leer- en verbeterproject dat zich met name richt op het verbeteren van de vroegsignalering, de zorgtoeleiding en de afstemming rondom de ouder-kindrelatie, zowel tussen betrokken zorgverleners onderling als het gezin. Het project richt zich op aanstaande ouders waarbij er sprake is van kwetsbaarheid rondom de ouder-kindrelatie en voor wie continuïteit van zorg in de overgang van zwangerschap naar ouderschap cruciaal is. Het betreft een gezamenlijk project van de afdelingen Verloskunde en Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC en de gemeente Rot terdam. Daarbij wordt er nauw samengewerkt met andere instanties en zorgverleners in de gemeente.

Persoonlijke omgeving

Binnen Connect2Grow wordt, al vanaf de zwangerschap, op een overstijgende manier stilgestaan bij hoe de ouder-kindrelatie het beste vorm gegeven kan worden. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), ontwikkeld door Mijnkind.online, waarbij ouders hun eigen gegevens beheren en zelf besluiten welke zorgverleners en mantelzorgers worden toegelaten. Op vaste tijden wordt het effect van de ingezette zorg op de ouder-kindrelatie middels persoonlijk contact en vragenlijsten met het gezin en de betrokken zorgverleners geëvalueerd. De gezinnen worden hierbij gevolgd vanaf de zwangerschap tot in het eerste jaar na de geboorte van hun kind. Zowel de zwangere als de aanstaande vader worden begeleid. 

Artikel in AD

‘Gevoeligheid voor stress wordt al in de baarmoeder bepaald’, aldus de kop van een artikel in het AD over Connet2Grow.

Lees verder >>

Bron: DAIMH

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here