Helaas krijgen ieder jaar veel baby’s en jonge kinderen te maken met een acute levensbedreigende situatie. Voor de ouders is er nauwelijks tijd voor verwerking van het slechte nieuws. Wat doet dit met hen? De wintereditie van Vakblad Vroeg gaat uitvoerig in op die vraag. Ook is er aandacht voor vele andere aspecten van de zorg aan zwangeren en jonge kinderen.

Lang niet iedere zwangerschap loopt op rolletjes. En ook na de geboorte zijn er in veel jonge gezinnen allerlei zorgen. Het vergt van deze ouders en kinderen de nodige veerkracht om in dergelijke moeilijke situaties overeind te blijven.

Balans en respect

De thema-artikelen hanteren verschillende definities van veerkracht. Maar de rode draad lijkt telkens ‘balans’ te zijn. Balans tussen draagkracht en draaglast, balans tussen de zorg voor het kind en de zorg voor de ouder, balans tussen verlies en herstel. In de nieuwe VROEG wordt vanuit verschillende invalshoeken op ingegaan, telkens met veel aandacht voor de rol van zorgprofessionals in het begeleiden van deze gezinnen.

Haperende communicatieve vaardigheden

Naast de thema-artikelen besteedt dit nummer uitgebreid aandacht aan tal van andere aspecten van vroegsignalering en vroeghulp, zie bijgesloten persbericht. Zo gaat het openingsartikel, getiteld, ‘Als kinderen niet ‘vanzelf’ leren praten’ is de titel van het openingsartikel, in op de behandeling van jonge kinderen die moeite hebben met de ontwikkeling van hun communicatieve vaardigheden. Vaak blijft hierdoor ook de taalontwikkeling achter. Het Hanen® Ouderprogramma biedt dan krachtige handvatten om het kind in de context van het contact te stimuleren.

Schatkamer voor interventies

In een interview met Dr. Roseriet Beijers komt naar voren dat onderzoek naar vroege ontwikkeling een heuse schatkamer voor interventies is. “Juist in het vroege leven valt nog ontzettend veel te ontdekken.” Veel aandacht schenkt zij aan het vertalen van onderzoeksbevindingen naar de praktijk van alledag, dus naar de zorgprofessionals. “Hoe beter zij geïnformeerd zijn, hoe beter zij kunnen adviseren.” Beijers doet onderzoek naar de invloed van de vroege omgeving op de gezondheid en de ontwikkeling van het kind, zowel op korte als lange termijn. Parallel hieraan vindt onderzoek plaats naar onderliggende biologische mechanismes.

Overige inhoud

Verder in dit nummer de volgende artikelen:

 • Minder conflicten? Graag, maar hoe?
 • Slimmer kijken naar motorische ontwikkeling
 • Mediaopvoeding? Begin vroeg!
 • Neem onderbuikgevoel serieus
 • Vroegtijdig veerkracht versterken
 • Reflectie op de dagelijkse praktijk
 • Houvast bieden in turbulentie van zorgintensief gezin
 • Omgaan met uitgeputte ouders
 • Investeren in kwetsbare zwangeren
 • Bevorder veerkracht bij HELPP Syndroom
 • Alle hens aan dek in verpleegkundig kinderdagverblijf

Bestellen
Een los exemplaar van de wintereditie van Vakblad Vroeg is direct via onze website te bestellen, klik hier (€ 11,00, incl. porto). De prijs voor een abonnement is € 29,50 (Ned.) of € 32,50 (België), zie het aanmeldformulier.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan