In Harderwijk biedt een multidisciplinair team ondersteuning aan aanstaande ouders in kwetsbare situaties. Denk aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), psychiatrische problematiek, tienermoeders en aanstaande ouders met een lichamelijke beperking. ‘De vragen en zorgen van aanstaande ouders zijn de leidraad van dit Prenataal Zorgteam’, vertelt Renée Siderius, verbindingsmakelaar jeugd en voorzitter van het team.

Laura Jansma

Het Passend Zorgteam maakt samen met aanstaande ouders en professionals een plan. Renée Siderius: “We bespreken de zorgen en vragen die ouders en zorgverleners hebben en wat het gezin nodig heeft om straks goed voor hun kind te kunnen zorgen. Daarover stemmen we onderling af en maken we concrete afspraken, zodat iedereen weet wat er gaat gebeuren.” Het team werkt vraaggericht. “Elke persoon en elke situatie is weer anders en dus ziet de ondersteuning er ook steeds weer verschillend uit. Soms is één keer overleggen genoeg: de taken zijn verdeeld, afspraken gemaakt, ouders weten voldoende. Soms komen we over een langere periode nog drie keer samen.”

Teamleden

Het Prenataal Zorgteam Harderwijk bestaat uit:

  • de zwangere en haar partner (of een ander familielid);
  • iemand van de kraamzorg;
  • een verloskundige van haar verloskundigenpraktijk (er zijn er twee in Harderwijk);
  • een verloskundige uit het regionaal ziekenhuis die een link heeft naar de pop-poli;
  • een jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau;
  • een jeugd- en gezinswerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  • de voorzitter, verbindingsmakelaar jeugd  

Geen kind het huis uit

Soms kan de veiligheid van de baby in het geding zijn. “Zo ja, dan is dat niet zo’n leuke mededeling. Maar ik zeg er gelijk bij dat de visie van Harderwijk is ‘geen kind het huis uit’. Juist door dit te bespreken met elkaar kunnen we bekijken wat er nodig is om ervoor te zorgen dat de baby wél veilig is.”

Interview

Over het reilen en zeilen van het Passend Zorgteam heeft Laura Jansma een veel uitgebreider interview gehouden met Renée Siderius. Via de website van KOOZ is dit te lezen. Hierin geeft ze ook tips voor professionals die ook overwegen om ouders te betrekken bij hun multidisciplinair overleg.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan