Alle kinderen met een cochleair implantaat (CI) maken  progressie in hun taalontwikkeling. Een kwart van hen kampt echter met problemen met gesproken taal en hebben waarschijnlijk een bijkomende taalontwikkelingsstoornis en heeft systematische taaltherapie nodig.

Dat blijkt uit onderzoek van Brigitte de Hoog aan de Radboud Universiteit. Zorgspecialisten en leerkrachten wordt aanbevolen genoeg aandacht te blijven houden voor de communicatie van de groep die goed presteert, want het is niet altijd vanzelfsprekend dat het goed spreken gaat lukken. Voor de groep kinderen die mogelijk een bijkomende taalontwikkelingsstoornis heeft, wordt systematische taaltherapie aangeraden.

Verstoorde waarneming
De resultaten van haar studie tonen aan dat kwalitatief goede spraakperceptie van belang is voor het ontwikkelen van lexicale en morfosyntactische taalvaardigheden die op hun beurt weer een belangrijke invloed hebben op de morfosyntactische taalvaardigheden. De vergelijking tussen kinderen met CI en de twee andere groepen leverde op dat veruit de meeste kinderen met CI een linguïstisch profiel hebben vergelijkbaar met slechthorende kinderen. Dit geeft weer aan dat de problemen voornamelijk te relateren zijn aan de verstoorde waarneming van auditieve input. Toch is een flinke subgroep (bijna een kwart) meer vergelijkbaar met kinderen met een SLI, waarbij niet alleen de verstoorde waarneming van auditieve input, maar ook een verminderde verwerking van taal en problemen met het fonologisch werkgeheugen tot de geconstateerde problemen leidt.

Aanbevelingen
Op grond van de bevindingen concludeert de Hoog dat het wenselijk is om interventies te richten op het verbeteren van spraakherkenning en spraakdecodeerstrategieën. Zij beveelt logopedisten in zorg en onderwijs ook aan om niet alleen auditieve en taaltraining aan te bieden aan kinderen met een CI, maar om ook voldoende aandacht te besteden aan het fonologisch geheugen.

Bronnen: Website RU / VHZ 2017-1

Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan