Kwaliteitskaart voor soepele overgang van kinderopvang naar basisschool

1
1804

Een doorgaande lijn is onmisbaar bij de overgang van kinderopvang naar basisschool. Een kwaliteitskaart brengt de stappen die daarbij van belang zijn in beeld. Dit gebeurt met oog voor kinderen die van huis uit minder ontwikkelingskansen meekrijgen.

Astrid Broeksma.

De eerste vier jaar van zijn leven krijgt een kind te maken met allerlei verschillende mensen en omgevingen. Vanuit de vertrouwde armen van zijn ouders gaat hij voor het eerst kennismaken met de pedagogisch medewerkers en kinderen van het kinderdagverblijf. Van de babygroep gaat hij door naar de peutergroep en zodra hij drie jaar wordt, komt er weer een andere groep met andere leidsters en andere kinderen. Iedere groep heeft zo zijn eigen afspraken en ritme. Dan komt de grote dag en gaat het kind naar de basisschool, en laat hij die vertrouwde omgeving van het kinderdagverblijf achter zich. Onderweg naar de basisschool hebben de pedagogisch medewerkers allerlei waardevolle tools in zijn rugzak gestopt.

Natuurlijke overgang

Het is niet alleen belangrijk dat het kind zich veilig en vertrouwd voelt binnen het kinderdagverblijf, maar ook dat de stap naar de basisschool een natuurlijke overgang is. Wanneer pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de basisschool hun aanpak, handelen en aanbod op elkaar afstemmen, zorgt dit voor herkenbaarheid. Dit bevordert een natuurlijke overgang. Hierbij gaat het om een voortdurende ontwikkeling van kinderen door het onderwijs. Om de samenwerking tussen in beeld te brengen, heeft Sardes een kwaliteitskaart ontwikkeld, klik hier.

Kansarme kinderen

Voor kinderen die van huis uit minder ontwikkelingskansen krijgen, is dit allemaal nóg belangrijker. Dit gegeven is voor meer dan de helft van de samenwerkende kinderopvang- en onderwijsorganisaties dan ook juist de reden om onderling af te stemmen: het vergroot de kansen van kinderen (Van der Grinten e.a., 2019). Zo’n doorgaande lijn is op verscheidene manieren te realiseren. Hoe dit tot stand komt, is afhankelijk van een aantal factoren zoals de visie en methode van de school of de buurt waarin de school staat(Oomen & Geus, 2009). Hierbij zijn meerdere gesprekspartners betrokken.

Verbinden en doorverbinden

Vroeger was een telefooncentrale een bedieningspaneel waarop een telefoniste handmatig de verbindingen maakte. Ging er iets mis bij het doorverbinden, dan ontstond er ruis op de lijn. Bij doorgaande lijnen gaat het om een voortdurende ontwikkeling van kinderen door het onderwijs, het liefst zonder ruis. Het draait om verbinden en doorverbinden.

Astrid Broeksma heeft als 2e jaars Ad-Pedagogisch Educatief Professional een onderzoek gedaan naar de doorgaande lijn van een kinderopvangorganisatie naar een IKC. Klik hier voor haar artikel.

Literatuur:
– Boland, J.H.G., Hoogeveen, K. &Sardes (2019) Van peuter naar kleuter: een doorgaande lijn van voorschool naar school. Utrecht: Sardes
– Columbus Junior Kinderopvang (2019). Pedagogisch werkplan Columbus Junior, vestiging Hofferie. Opgevraagd van: file:///C:/Users/Astrid/Downloads/Werkplan%20KDV%20-%20jan%202019%20Hofferie.pdf
– Oomen, C.C.E., & Geus, W.C. (2009). Doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie. Utrecht: Oberon
– Sardes. (z.d.) Kwaliteitskaart Doorgaande lijn binnen de voor- en vroegschool in xxx. Opgevraagd van:

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

1 REACTIE

  1. Ik schrik van deze opsomming waarbij duidelijk linkt te zijn dat de cognitieve ontwikkeling van de kinderen behoorlojk voorop staat en geen onderscheid gemaakt wordt tussen kleuter en schoolkind: terwijl veel mensen er toch echt van overtuigd zijn dat een kleuter op een totaal andere wijze ” leert”…. Dmv SPELEN: was toch het uitgangspunt van de werkgroep kleuters

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here