Sinds kort kunnen zwangeren een huisbezoek ontvangen van een jeugdverpleegkundige. Dit maakt het prenatale hulpverlening laagdrempelig en preventief. Ook gezinnen die in een kwetsbare situatie zitten kunnen op deze manier worden geholpen.

Sinds 1 juli heeft de JGZ namelijk de wettelijke taak om zwangeren of gezinnen in een kwetsbare situatie een prenataal huisbezoek te brengen. Dit gebeurt op advies van de verloskundig zorgverlener of kraamzorgprofessional, maar is geheel vrijwillig.

De jeugdverpleegkundige is van oudsher met haar kennis dé gesprekspartner van ouders. “Tijdens het huisbezoek heeft zij ruim de tijd om het gesprek aan te gaan.” Elle Struijf, jeugdarts en adviseur van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). “Samen zoekt ze naar oplossingen die bij de zwangere en haar situatie passen. Zij kent de wijk en de sociale kaart en kan aanstaande ouders veel praktische adviezen geven.”

Geen bemoeizorg

Het huisbezoek is géén bemoeizorg en niet stigmatiserend, benadrukt Elle. “Het is juist laagdrempelig en geheel vrijwillig. Het is bedoeld om mensen die in een kwetsbare situatie zitten zo vroeg mogelijk hulp en ondersteuning aan te bieden vanuit de JGZ. Naarmate het meer ingeburgerd raakt, zal de weerstand die bij sommige cliënten mogelijk bestaat, kleiner worden.

AdvertentieCongres opvallende kinderen in de kinderopvang

Kansrijke Start-interventies

Door het inzetten van erkende interventies en methodieken kunnen aanstaande ouders de steun krijgen die zij nodig hebben. Groepszorg op basis van het Centering-model is hier een voorbeeld van. Vanuit de JGZ kan Stevig Ouderschap of VoorZorg worden aangeboden: preventieve gezinsondersteunende huisbezoeken voor gezinnen in kwetsbare situaties. Een gespecialiseerd jeugdverpleegkundige ondersteunt het gezin dan vanaf vroeg in de zwangerschap tot het tweede levensjaar van het kind. Ook kan de jeugdgezondheidszorg de verbinding maken met het sociaal domein: de ondersteuning die men lokaal vanuit de gemeente biedt op het gebied van werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, en schuldhulpverlening. Elle: “De jeugdverpleegkundige die het huisbezoek aflegt, doet natuurlijk niet alles zelf. Zij bekijkt samen met de zwangere wat deze nodig heeft en wat er aan mogelijkheden zijn.  Over het plan dat de zwangere en jeugdverpleegkundige samen maken, vindt terugkoppeling plaats naar de verwijzer en verloskundig zorgverlener, uiteraard met toestemming.”

Verder lezen in Nataal

Dit is een samenvatting van een veel uitgebreider artikel van de hand van Laura Jansma in de nieuwe editie van Nataal. De pdf hiervan staat online op onze site:

Prenataal huisbezoek JGZ spoort aan tot betere samenwerking >> 

Zie ook:

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan