Grip op regulatiestoornis baby pijler voor gezonde ontwikkeling

0
4523

Regulatieproblemen bij baby’s komen veel voor. “Het is van groot belang dat we een stoornis in de regulatie daarvan onderscheiden om deze kwetsbare kinderen maximale ontwikkelingskansen geven”, benadrukt dr. Binu Singh. Signalering en behandeling verdienen meer aandacht, te meer daar de uitingsvormen sterk uiteenlopen. “Het kan zijn dat een baby niet wil in- of doorslapen, moeilijk eet of ontroostbaar huilt. Maar een stoornis in de regulatie kan ook zorgen voor hyperactiviteit of omgekeerd, tot grote passiviteit. Juist daarom is een multidisciplinaire benadering van groot belang.”  

Dr. Binu Singh, kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut, is de initiatiefnemer van behandelcentrum Kleine K aan de universiteit van Leuven. Dit dagziekenhuis is gespecialiseerd in het behandelen van baby’s met regulatiestoornissen. Met opmerkelijke resultaten.

Focussen op ouder-kindrelatie

Wat is het geheim van de aanpak? Singh: “We werken multidisciplinair vanuit drie pijlers: het kind, de ouder en de ouder-kindrelatie, inclusief aandacht voor het sociale netwerk van een gezin. In de eerste 6 weken vindt de zogenaamde therapeutische diagnostiek plaats op elke pijler. Vervolgens bespreken we met de ouders wat we hebben gezien, hoe we samen de problemen kunnen begrijpen en wat er nodig is. We willen immers samen met ouders handelen en behandelen.”

Bij de behandeling zijn allerlei disciplines betrokken. Rode draad vormt echter de ouder-kindrelatie. “Daar staat of valt het gezond functioneren van een jong gezin immers mee. Negatieve aspecten in die relatie willen we verbreken. Zijn we daarmee goed op weg, dan dragen we het gezin over aan de ambulante zorg.  We merken dat ouders zeer tevreden over onze aanpak zijn en we zien in korte tijd spectaculaire resultaten.”

Binu Singh: “Ouders zitten vaak met het gevoel dat niemand hen echt begrijpt”

Alert reageren

Vanuit deze ervaring spoort zij hulpverleners aan om alert te reageren op regulatieproblemen. Te meer daar zij ervaart dat de meeste ouders die zij ziet met hun baby een lange weg langs huisartsen, en hulpverleners van allerlei discipline hebben afgelegd. Dit betreurt zij. “Volwassen en oudere kinderen kan je wel even in de wacht zetten, maar bij baby’s verlies je dan kostbare tijd. De klok tikt voor hen zeer snel en de babyperiode kenmerkt zich door veel kritische ontwikkelingsperiodes. Als dan de basisbehoefte tekort schiet, kan dat van grote impact zijn op het verloop van de ontwikkeling. Daar komt nog eens bij dat uitputting van de ouders bij dit soort problemen dreigt, met als gevolg dat zij ook zelf minder adequaat reageren op hun baby.”

Op 20 november verzorgt Binu Singh over dit onderwerp een deelsessie tijdens de 5e editie van ons Babycongres. Alle informatie over het programma staat op de website van Euregionaal Congresburo: klik hier 

Breed kijken

In dit verband benadrukt zij het belang van vroegsignalering, onder meer door in de opleidingen meer aandacht aan te schenken aan het herkennen van regulatiestoornissen. “Vaak zien hulpverleners rond het jonge gezin, variërend van vroedvrouw tot kinderarts of logopedist, wel dat iets niet helemaal klopt, bijvoorbeeld als een baby bovenmatig veel huilt. Een eerste reflex is dan vaak het aanpassen van de voeding, maar juist bij regulatieproblemen is het van groot belang om breder te kijken. Neem een bootje met drie of vier gaten in de bodem. Als je dan maar één of twee gaatjes stopt, zink je weliswaar trager maar uiteindelijk verdwijn je toch onder water. Je voelt dat er enige verbetering is, maar je zit nog altijd op een zinkend schip. Ik zeg altijd ‘wat je niet kent, herken je niet en wat je niet herkent, kun je ook niet erkennen’.”

‘Wat je niet kent, herken je niet en wat je niet herkent,
kun je ook niet erkennen’

Erkennen én herkennen

Dit laatste is volgens haar ook vaak het verdriet van veel ouders. “Zij zitten met het gevoel dat  niemand hen echt begrijpt. We moeten ouders natuurlijk niet onnodig alarmeren,  maar een probleem moeten we wel tijdig leren herkennen. Daarvoor is echt meer aandacht nodig. Daarom ben ik nu heel blij dat ik hierover straks kan spreken tijdens het babycongres op 20 november. Ik hoop dat daar veel mensen uit allerlei sectoren op af komen zodat het probleem meer erkend én herkend wordt. Het gaat er namelijk om dat we deze problemen vanuit de eerste lijn beter leren herkennen en handelen. Vanuit mijn hart wil ik elk nieuw kindje op de wereld kunnen laten voelen ‘je bent welkom, je bent gezien en gehoord, je krijgt wat je nodig hebt om te leven en je te verbinden met de wereld om je heen.”

Praktijkgerichte deelsessie

Tijdens het congres verzorgt Singh een deelsessie over regulatiestoornissen. “Ik zal dan heel praktijk gericht vertellen over ons programma en wat hiervan de succesfactoren zijn in de hoop dat het anderen inspireert. De kracht van onze aanpak is denk ik vooral dat we niet iets nieuws uit proberen te vinden, maar vooral gebruik maken van combinaties van bestaande interventies die al klinisch bewezen zijn. In dat combineren, ik noem dit wel connected care, zit echt de kracht. Ik hoop dat ik de deelnemers kan inspireren om wat ik vertel direct te vertalen naar hun eigen werkvloer.”

Programma van de 2019-editie van ons babycongres >>

Dr. Binu Singh is kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut. Ze legt zich vooral toe op de ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar en is de verantwoordelijke voor het zorgprogramma jonge kind binnen UPC KU Leuven. Daar verzorgt ze met anderen onder meer dagbehandeling voor baby’s. Binu is voorzitter van WAIMH-Vlaanderen en werkt regelmatig mee aan informatieverlening rond de zorg voor jonge kinderen via media, lezingen en opleiding.

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here